Γίνε ευρωβουλευτής για 4 ημέρες: 13 υποτροφίες σε φοιτητές στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε επίσης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct του Δήμου Θεσσαλονίκης, θέλοντας να δώσει την ευκαιρία στους νέους που δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη λειτουργία των θεσμών και των Οργάνων της, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων προκηρύσσει δεκατρείς (13) συνολικά υποτροφίες σε φοιτητές των Πανεπιστημίων και του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο Προσομοίωση EUropa.S. 2015.

Το EUropa.S. διοργανώνεται φέτος για 6η συνεχόμενη επιτυχή χρονιά στις 3-6 Απριλίου 2015 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Αθήνα από το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. To EUropa.S. υποστηρίζεται από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, την Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Γαλλικό Ινστιτούτου στην Αθήνα, το Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, καθώς επίσης και άλλους φορείς δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα.

Το EUropa.S. αποτελεί μία μοναδική προσομοίωση, υλοποιώντας τους κυριότερους πυλώνες των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Το EUropa.S. πραγματοποιείται σε υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο στον ελληνικό χώρο με πανευρωπαϊκή εμβέλεια και εξαιρετικά μεγάλη απήχηση στην φοιτητική κοινότητα, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συνεισφορά της ομάδας των Επιστημονικών Υπευθύνων του συνεδρίου, οι οποίοι επικυρώνουν την επιστημονικότητα και πιστότητα της προσομοίωσης αυτής. Αποκορύφωμα της αναγνώρισης της δράσης αποτελεί και η στήριξη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά του κυρίου Martin Schulz, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την εξαιρετική ακαδημαϊκή της παρουσία και τη συνεισφορά της στην κοινωνία των πολιτών αλλά και του Ευρωπαϊκού ιδεώδους.

Πρόκειται για ένα “παιχνίδι ρόλων” που προσομοιώνει με απόλυτη ταύτιση τις διαδικασίες και λειτουργίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Δικαστηρίου της Ε.Ε. Οι συμμετέχοντες στο πλαίσιο της προσομοίωσης, έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν τη θέση ενός Ευρωβουλευτή, Αρχηγού Κράτους ή Κυβερνήσεως, Υπουργού Οικονομικών της ΕΕ, Ευρωπαίου Επιτρόπου, Δικαστή ή Συνηγόρου, Μέλους της Ομάδας Κρίσης, Δημοσιογράφου, Μεταφραστή ή Μέλους του Επικουρικού Προσωπικού για τις ημέρες που διαρκεί το Συνέδριο.
Η υποτροφίες καλύπτουν το κόστος συμμετοχής των φοιτητών στην Προσομοίωση (45€), καθώς και τη διαμονή τους σε ξενοδοχείο κοντά στο χώρο του Πανεπιστημίου Πειραιώς, όπου θα γίνουν οι συνεδριάσεις του EUropa.S. και αφορούν στις θέσεις των Θεσμικών Οργάνων και Μεταφραστών. Η καταβολή της υποτροφίας θα γίνει απευθείας από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης στους διοργανωτές της Προσομοίωσης EUropa.S. για τους υποτρόφους.

Δήλωση συμμετοχής για το διαγωνισμό υποτροφιών μπορούν να υποβάλουν προπτυχιακοί, απόφοιτοι και μεταπτυχιακοί φοιτητές, ηλικιών 18 έως 26 ετών, των Ιδρυμάτων. Στο διαγωνισμό υποτροφιών μπορούν να συμμετέχουν και φοιτητές που έχουν ήδη κάνει αίτηση για συμμετοχή στην Προσομοίωση EUropa.S. και ενδεχομένως έχουν πληρώσει το ποσό συμμετοχής τους.
Οι υποτροφίες αυτές διατίθενται ανά Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, με κριτήριο την αριστεία των μέχρι τώρα σπουδών τους, οι οποίες μοιράζονται ως εξής:
– 2 φοιτητές από Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
– 3 φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
– 5 φοιτητές από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και
– 3 φοιτητές από το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

Η αριστεία των μαθητών θα αποδεικνύεται από την παράθεση των εξής δικαιολογητικών:
– πρόσφατη Αναλυτική Βαθμολογία από τη Γραμματεία του εκάστοτε Ιδρύματος
– πιστοποίηση γνώσης ξένων γλωσσών, από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας
Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκίνησε τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015 και ολοκληρώνεται το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ιστοσελίδα της δράσης www.europas.irtea.gr ή του Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. www.irtea.gr
Η ανάδειξη των υποτρόφων θα γίνει με τη διαδικασία της επιλογής από στελέχη του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά και της Προσομοίωσης EUropa.S.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Παλαιότερα άρθρα: