Η βιταμίνη D μειώνει το άσθμα

Διαβάστε επίσης

Μια πρόσφατη και ιδιαίτερα σημαντική μελέτη που διεξήχθη με τη συνεργασία δύο σπουδαίων πανεπιστημίων, του Χάρβαρντ και της Καλιφόρνιας επιβεβαιώνει ότι η βιταμίνη D είναι απαραίτητη στον οργανισμό μας, για να μπορούν τα κύτταρα να έχουν πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του DNA.

Για τη νέα συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση δεδομένων, χρησιμοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων των MEDLINE, Embase, Κεντρικού Μητρώου Ελεγχόμενων Δοκιμών Cochrane και Web of Science οι οποίες αφορούσαν δοκιμές των συμπληρωμάτων βιταμίνης D3 ή βιταμίνης D2 σε άτομα με άσθμα που ανέφεραν επίπτωση έξαρσης άσθματος. Η αναζήτηση των ερευνητών εντόπισε 483 μοναδικές μελέτες, οκτώ από τις οποίες ήταν τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες δοκιμές με συνολικά 1.078 συμμετέχοντες και δεδομένα μεμονωμένων συμμετεχόντων από επτά μελέτες με 955 συμμετέχοντες.

Οι αναλύσεις υποομάδων διενεργήθηκαν για να καθοριστεί κατά πόσο οι επιδράσεις της βιταμίνης D στον κίνδυνο έξαρσης άσθματος διέφεραν σύμφωνα με τη συγκέντρωση της 25-υδροξυβιταμίνης D (25[OH]D) στην έναρξη της θεραπείας, την ηλικία, την εθνική ή φυλετική καταγωγή, τον δείκτη μάζας σώματος, το δοσολογικό σχήμα βιταμίνης D, τη χρήση των εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών ή τα επίπεδα της 25(OH)D στο τέλος της μελέτης.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, σε όλες τις μελέτες διαφάνηκε ότι τα συμπληρώματα της βιταμίνης D μείωσαν το ποσοστό έξαρσης του άσθματος που απαιτεί θεραπεία με συστηματικά κορτικοστεροειδή σε όλους τους συμμετέχοντες. Ενώ, δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ της βιταμίνης D και του εικονικού φαρμάκου στην αναλογία των συμμετεχόντων με τουλάχιστον μία έξαρση ή στον χρόνο έως την πρώτη έξαρση.

Τέλος ανέφεραν οι ερευνητές, όλα τα ευρήματα συγκλίνουν στο ότι τα συμπληρώματα της βιταμίνης D μπορούν να μειώσουν το ποσοστό εξάρσεων άσθματος που απαιτούν θεραπεία με συστηματικά κορτικοστεροειδή συνολικά.

Παλαιότερα άρθρα: