Η «Ένωση Κεντρώων» απέναντι στις προκλήσεις των καιρών

Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Πάνος. Ν. Αβραμόπουλου

Η πλήρης ένδοια οραμάτων, ιδεών, ηθικού φρονήματος, αλλά και κάθε ικμάδας αληθινής δημιουργίας απο την σύνολη πολιτική μας τάξη, δεν θα μπορούσε παρά να οδηγήσει αναπό-δραστα στην κοινωνική και οικονομική μας κατάρρευση. Τα πολιτικά μας κόμματα δέσμια στα θλιβερά μεταπολιτευτικά άγη και τις δουλείες τους, δεν μπόρεσαν να επεξεργαστούν και να εφαρμόσουν μια πειστική και ολοκληρωμένη πρόταση ανασυ-γκρότησης για την ελληνική πατρίδα και έτσι οδηγήθηκε ο τόπος στα βράχια. Απέναντι σ΄αυτό το παρακμιακό πολιτικό μας τοπίο, η «Ένωση Κεντρώων» υπο τον έντιμο και ασυμβίβαστο πολιτικό Βασίλη Λεβέντη, ένα βαθύτατα δημοκρατικό, πατριωτικό, κοινωνικό κίνημα, που αίρει το πολιτικό και πολιτισμικό του κοσμοθεώρημα, απο τις αδαμάντινες αρχές των μεγάλων κεντρογενών μορφών Ελευθερίου Βενιζέλου, Αλέξανδρου Παπαναστασίου, Ανδρέα Μιχαλακόπουλου, Γεώργιου Καφαντάρη, Νικολάου Πλαστήρα, Θεμιστοκλή Σοφούλη, Γεωρ-γίου Παπανδρέου κ.α. αποτελεί μια μεγάλη ελπίδα ηθικής και πολιτικής αναγέννησης της πατρίδας μας, με τις ρηξικέλευθες και καινοτόμες πολιτικές προτάσεις της. Επείγει έτσι άμεσα όπως προτείνει ο Βασίλης Λεβέντης, να υιοθετηθεί μια δέσμη ριζοτομικών μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης και αναπτυξιακής ανασυγκρότησης, που θα αποτελέσει τον σπινθήρα επανεκκίνησης της καρκινβατούσας εθνικής μας οικονομίας και θα δρομολογήσει μέσω ενός αναπτυξιαξού σόκ τις προϋποθέσεις ανάτασής της. Καταστέλλοντας συνάμα την ανεργία, καυτηριάζοντας την χαίνουσα πληγή της διαρροής του διανοητικού κεφαλαίου –επιστημόνων μας στο εξωτερικό, ανασυγκροτώντας τα παραπαίοντα δημόσια έσοδα και αναγεννώντας σε όλες τις εκφάνσεις την οικονομία. Απέναντι σ΄αυτή την μεγάλη εθνική πρόκληση η «Ένωση Κεντρώων», προτείνει συμβάλλοντας συνάμα και στην εξυγίανση των δημοσίων ηθών τα παρακάτω μέτρα.

Την κατάργηση των διπλών και τριπλών συντάξεων που αμέσως θα σημάνουν μια μεγάλη οικονομία στα δημόσια έσοδα. Την κατάργηση της πολυθεσίας, αλλά και την αναίρεση της διάθεσης χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων σε «υψηλά» πρόσωπα, που αντί να είναι παραγω-γικοί στις οργανικές τους θέσεις, λειτουργούν ως «βοηθητικό προσωπικό», σε πλειάδα τάχατες σπουδαίων του έθνους ! Στο οικονομικό πεδίο την δημιουργία ειδικής τράπεζας αναπτυξιακού χαρακτήρα, με αποκλειστικό αντικείμενο την δανειόδοτηση, αλλά και την παροχή υψηλού επιπέδου now-how επιχειρησιακής υποστήριξης, στις νέες επιχειρήσεις. Αλλά και την ίδρυση συνάμα ενός ειδικού ταμείου στήριξης και κινητροδότησης του Επιστη-μονικού μας δυναμικού, κάτι που θα δώσει την δυνατότητα στα λαμπρά νέα ελληνόπουλα, να μεγαλουργήσουν στον τραυματισμένο θανάσιμα ιδιωτικό μας τομέα και να τονώσουν βαθιά την ζήτηση σε θέσεις εργασίας. Πρός την ίδια κατεύθυνση και η ταχεία και γενναία μετάγγιση κεφαλαίων απο το ΕΣΠΑ, με ταυτόχρονη κινητροδότηση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων. Αλλά ρηξικέλευθες και ριζοτομικές είναι οι προτάσεις της «Ένωσης Κεντρώ-ων» και στο φάσμα της δημόσιας παιδείας, που παραπαίει στο όνομα του δηλητηριώδους κομματισμού και της αναξιοκρατίας. Η «ΕΚ» προτείνει τον βαθύ αναπροσανατολισμό της δημόσιας παιδείας στις κλασικές ελληνικές αξίες ζωής και του διαφωτισμού. Μιας δημόσιας παιδείας που θα διαπλάθει προσωπικότητες με δημοκρατικό και πατριωτικό ήθος, υψηλή τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, αλλά πρωτίστως βαθιά προσήλωση στις αξίες, της φιλαλληλίας, της αγάπης, της αδελφοσύνης και της δημοκρατίας. Παράλληλα η «Ένωση Κεντρώων» με υψηλό πατριωτικό φρόνημα, εστιάζει στην ανασυγκρότηση της αναποτελε-σματικής μας εξωτερικής πολιτικής και στην θωράκιση της πληγείσας εθνικής μας άμυνας. Προτείνοντας τρεις άξονες δράσεων. Ήτοι την υποστήλωση του κεκαμμένου φρονήματος των στελεχών των ενόπλων μας δυνάμεων, που επλήγη βαθιά απο την αναξιοκρατία και την μισθολογική εξουθένωση, την αποκατάσταση αναλογικά πάντα της οπλικής μας ισορροπίας με την Τουρκία, που καραδοκεί – μεσούσης της οικονομικής μας κατάρρευσης– για υφαρπα-γή του εθνικού μας πλούτου, αλλά και την δημιουργία lobbies στα υψηλού κύρους διεθνή φόρα αποφάσεων, προκειμένου να προσπίσουν τις εθνικές μας θέσεις. Αυτές μεταξύ άλλων, είναι μερικές χαρακτηριστικές πολιτικές προτάσεις της ελπιδοφόρας «Ένωσης Κεντρώων», για να διαμορφωθεί ένα νέο αποτελεσματικό και εξυγιαντικό αφήγημα, ανασυγκρότησης της πατρίδας μας.

*Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραμόπουλος, θα είναι υποψήφιος Βουλευτής της «Ένωσης Κεντρώων» στην Α΄Αθηνών.
www.panosavramopoulos.blogspot.gr

Παλαιότερα άρθρα: