Η ΓΣΕΕ χαιρετίζει την επιβολή προστίμου σε εργοδότη για αδήλωτη εργασία

Διαβάστε επίσης

Tην ικανοποίησή της εκφράζει η ΓΣΕΕ για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία αναγνωρίζεται η συνταγματικότητα Υπουργικής Απόφασης του 2013 σχετικά με την αδήλωτη εργασία που ορίζει επιβολή προστίμου στον εργοδότη ύψους 10.549,44 ευρώ και 9.197 αν ο αδήλωτος εργαζόμενος είναι κάτω από 25 ετών.

Η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι με την απόφαση αυτή αίρεται ένα από τα πιο σημαντικά εμπόδια αποτελεσματικής καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας, που αφορά στην αμφισβήτηση της νομοθεσίας που προέβλεψε το πρόστιμο αυτό και τη δέσμια αρμοδιότητα του ΣΕΠΕ στην επιβολή του.

Για τη Συνομοσπονδία η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας ήταν ανέκαθεν και συνεχίζει να είναι κατ’ εξοχήν ζήτημα σαφούς και στοχευμένης πολιτικής βούλησης, βασική παράμετρος της οποίας είναι ο διαρκής διάλογος των ιθυνόντων σε σταθερή θεσμική μορφή με τη ΓΣΕΕ η οποία έχει καθαρή εικόνα του προβλήματος καθώς γίνεται δέκτης καταγγελιών από όλη την Ελλάδα.

Τέλος, η ΓΣΕΕ ζητάει εκ νέου την έναρξη της λειτουργίας του αρμόδιου Τμήματος για την Αδήλωτη Εργασία του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας.

Παλαιότερα άρθρα: