Η προκύρηξη 110 θέσεων στη ΔΕΗ

Διαβάστε επίσης

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1K/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 110 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.).

Μπορείτε να δείτε τις θέσεις ανά κλάδο και ειδικότητα εδώ.

Παλαιότερα άρθρα: