H Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας βάζει σε τάξη τη χρήση των drones

drone_prostima
Διαβάστε επίσης

H Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από την 1 Ιανουαρίου 2017 βάζει σε τάξη τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – ΣμηΕΑ, γνωστά ως drones.

Ένας νέος κανονισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (3152/Β/30.9.2016), καθορίζει όλη την διαδικασία για το ευαίσθητο θέμα των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – ΣμηΕΑ, το οποίο άπτεται θεμάτων ασφαλείας πτήσεων, αλλά και ιδιωτικότητας, προστασίας δεδομένων, αστικής ευθύνης, προστασίας του πολίτη, προστασίας του περιβάλλοντος, τα οποία αντιμετωπίζονται κατά αρμοδιότητα. Η δομή του κανονισμού είναι διαμορφωμένη στα πλαίσια των αρχών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) και του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), κατά τρόπο ώστε να γίνει ευχερής η πλήρης ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών κανονισμών που αναμένεται να διαμορφωθούν στο μέλλον.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, τα drones χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες και ο εκμεταλλευόμενος και ο χειριστής του ΣμηΕΑ Ειδικής, Πιστοποιημένης ή και Ανοικτής Κατηγορίας με εμβέλεια τηλεχειρισμού άνω των 50 μ. εγγράφονται σε ειδικό Μητρώο που τηρείται από την ΥΠΑ.

Ειδικότερα, πρόκειται για τις παρακάτω κατηγορίες:

Ανοιχτή κατηγορία: Εδώ ο χειριστής έχει απευθείας οπτική επαφή με το drone, το οποίο είναι έως 25 κιλά και η πτήση διεξάγεται σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από τον χειριστή. Το μεγαλύτερο επιτρεπόμενο ύψος πτήσης είναι τα 400 πόδια και οι πτήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας απαγορεύονται πάνω από συγκεντρώσεις προσώπων, εκτός αν διαθέτουν άδεια επαγγελματικής χρήσης και πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας.

Ειδική κατηγορία: Στην περίπτωση αυτή απαιτείται άδεια πτητικής λειτουργίας, η οποία χορηγείται εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει σχέδιο αξιολόγησης κινδύνων ασφαλείας, εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας και ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Σε περίπτωση εμπορικής χρήσης απαιτείται και η εγγραφή του drone σε ειδικό μητρώο και η εξασφάλιση ειδικής άδειας μέσω της πληρωμής παραβόλου.

Πιστοποιημένη κατηγορία: Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η νηολόγηση του αεροσκάφους σε ειδικό μητρώο και η έκδοση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας. Ο χειριστής αυτής της κατηγορίας θα διαθέτει ειδική εκπαίδευση, το περιεχόμενο και οι εξετάσεις της οποίας θα καθοριστούν. με απόφαση του διοικητή της ΥΠΑ.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, ακόμα και στην πρώτη κατηγορία, στην περίπτωση που η χρήση των drones δεν είναι ερασιτεχνική, ο χειριστής τους οφείλει να παρακολουθήσει ορισμένα μαθήματα προκειμένου να λάβει μια σχετική πιστοποίηση, ενώ τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς και εμπορικούς σκοπούς θα πρέπει να ασφαλίζονται. Για την εμπορική εκμετάλλευση μη επανδρωμένου αεροσκάφους οποιασδήποτε κατηγορίας απαιτείται ειδική άδεια της ΥΠΑ, η οποία έχει δωδεκάμηνη ισχύ και ανανεώνεται ύστερα από επανέλεγχο και πληρωμή νέου παραβόλου. Σύμφωνα με τον κανονισμό, θα πρέπει να είναι δηλωμένα σε μητρώο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας όλα τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που πετούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μέτρων από τον χειριστή τους ανεξαρτήτως από τους λόγους χρήσης τους, ενώ ακόμη και τα ερασιτεχνικά θα πρέπει να δηλώνονται μέσω μιας απλής δήλωσης που θα συμπληρώνεται και θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά.

«Ανεξαρτήτως του αν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη χρησιμοποιούνται για εμπορικό, επιστημονικό ή ψυχαγωγικό σκοπό καθώς και για την εκτέλεση πτήσεων αεροπορικών εργασιών, ο ιδιοκτήτης ή μισθωτής τους είναι υποχρεωμένος να δηλώνει στην αεροπορική αρχή το είδος της χρήσης τους» σημειώνεται στον κανονισμό, ενώ τονίζεται ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Μια από τις πολύ σημαντικές παραμέτρους του Κανονισμού για drones είναι ότι θα απαιτείται ασφαλιστική κάλυψη τόσο για τα ΣμηΕΑ “Ανοικτής Κατηγορίας” σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης, όσο και για τα ΣμηΕΑ της “Ειδικής Κατηγορίας” καθώς και για τα ΣμηΕΑ της “Πιστοποιημένης Κατηγορίας”. Ειδικότερα έναντι υλικών ζημιών τρίτων έως 150.000 και για σωματικές βλάβες έως 1.000.000.

Κανόνες κυκλοφορίας

Σε ό,τι αφορά τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας για τη διεξαγωγή των πτήσεων τους, σύμφωνα με τον κανονισμό, επιτρέπεται γενικά σε εναέριο χώρο διαχωρισμένο από τον εναέριο χώρο που χρησιμοποιείται από τα επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ειδικότερα, επιτρέπεται να ίπτανται:

α. Κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια για την κυκλοφορία επανδρωμένων αεροσκαφών με κανόνες πτήσεως διά οργάνων (IFR) ή/και εξ όψεως (VFR), με μέγιστο ύψος τα 400 πόδια επάνω από το έδαφος ή την επιφάνεια της θάλασσας.

β. Επάνω από τα ανώτερα όρια του ελεγχομένου εναέριου χώρου για την κυκλοφορία επανδρωμένων αεροσκαφών (επίπεδο πτήσεως 460 έως 46.000 πόδια).

γ. Εντός προσωρινών αποκλειστικών περιοχών που προσδιορίζονται από τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας της ΥΠΑ για πτήσεις ΣΜηΕΑ.

δ. Σε καθορισμένα ίχνη και ύψη που προσδιορίζονται με ειδικές άδειες των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας της ΥΠΑ.

Απαγορεύεται να πετούν σε εναέριο χώρο:

α. Όπου διενεργούνται πτήσεις επανδρωμένων αεροσκαφών με κανόνες πτήσεως δια οργάνων ή και εξ όψεως.

β. Εντός των ζωνών κυκλοφορίας των αεροδρομίων και ούτως ή άλλως σε απόσταση μικρότερη των 8 χιλιομέτρων από την περίμετρο του αεροδρομίου και από τα ίχνη προσγείωσης/απογείωσης από/προς το αεροδρόμιο.

γ. Στις απαγορευμένες περιοχές για τις πτήσεις συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, όπως ορίζονται από τους αρμόδιους φορείς και δημοσιεύονται με απόφαση της ΥΠΑ.

δ. Εντός των απαγορευμένων και περιορισμένων περιοχών, εντός των οποίων απαγορεύονται ή περιορίζονται οι πτήσεις των επανδρωμένων αεροσκαφών, οι οποίες ορίζονται από τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας. Σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτήματος προς την ΥΠΑ υπάρχει η δυνατότητα να επιτραπεί η πτήση ΣΜηΕΑ σε σχετικό εναέριο χώρο.

Επίσης, ο χειριστής είναι υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία και την ασφαλή απόσταση του ΣμηΕΑ από ανθρώπους και κινητά/ακίνητα στοιχεία περιουσίας στο έδαφος ή τη θάλασσα. Οι χειριστές των ΣμηΕΑ που χρησιμοποιούνται για μη επαγγελματικούς σκοπούς θα εξασφαλίζουν ότι δεν θα ίπτανται πάνω από ανθρώπους. Ακόμα απαγορεύεται γενικά η πτήση ΣΜηΕΑ επάνω από συγκεντρώσεις προσώπων. Εξαιρούνται τα ΣμηΕΑ και οι χειριστές τους όταν διαθέτουν άδεια επαγγελματικής χρήσης με καταχώρηση για πτήσεις επάνω από συγκεντρώσεις και η πτητική ασφάλεια συμπληρώνεται με μηχανισμούς ασφαλείας (αλεξίπτωτα, μικρό βάρος σώματος με αφρώδες υλικό κ.α).

Η διεξαγωγή των πτήσεων ΣΜηΕΑ με λειτουργία σε απόσταση οπτικής επαφής ή και με λειτουργία σε απόσταση με επέκταση οπτικής επαφής (μέσω της εικόνας που μεταδίδεται από την κάμερα του drone στο χειριστήριο) θα διενεργείται στα χρονικά όρια μισής ώρας πριν από την ανατολή του ηλίου έως μισής ώρας μετά από τη δύση του ηλίου.

Τέλος, σε ισχύ τίθενται και πρόστιμα, τα οποία αφορούν την παραβίαση των διατάξεων του νέου κανονισμού σε σχέση με τη λειτουργία, την εκμετάλλευση, την ασφάλεια, τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και τις διατάξεις άλλων νόμων και κανονισμών της πολιτικής αεροπορίας ή την άρνηση ελέγχου από την ΥΠΑ, βάσει του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου. Τα πρόστιμα αποτελούν δημόσιο έσοδο και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα περί εισπράξεων δημοσίων εσόδων καθώς και τις ειδικότερους σχετικές διαδικασίες της ΥΠΑ.

Πηγή: iefimerida.gr

Παλαιότερα άρθρα:

163 απαντήσεις στο “H Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας βάζει σε τάξη τη χρήση των drones”

 1. I simply want to say I’m new to blogging and actually liked this web blog. Very likely I’m want to bookmark your website . You certainly come with awesome posts. Thanks a bunch for sharing with us your web-site.

 2. Nice post. I understand some thing more challenging on distinct blogs everyday. It will always be stimulating to read content off their writers and rehearse a specific thing there. I’d would prefer to apply certain while using content in this little blog whether you do not mind. Natually I’ll offer you a link with your internet weblog. Many thanks sharing.

 3. You could certainly see your expertise in the paintings you write. The world hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe. At all times follow your heart. “The point of quotations is that one can use another’s words to be insulting.” by Amanda Cross.

 4. Hi there! I could have sworn I’ve been to this web site before but after browsing through many of the posts I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m certainly pleased I discovered it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently.

 5. This could be the correct blog for would like to check out this topic. You are aware of a great deal of its virtually tricky to argue together with you (not too I just would want…HaHa). You certainly put a different spin with a topic thats been written about for several years. Great stuff, just great!

 6. of course like your web site but you have to check the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to inform the truth nevertheless I’ll definitely come again again.

 7. My developer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a variety of websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it? Any help would be greatly appreciated!

 8. Hello this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 9. Can I say that of a relief to locate somebody who in fact knows what theyre dealing with online. You definitely discover how to bring a worry to light and make it crucial. Lots more people must check this out and see why side on the story. I cant believe youre no more well-liked when you undoubtedly provide the gift.

 10. Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 11. I do believe all of the concepts you have presented on your post. They’re very convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are very quick for starters. May you please extend them a bit from subsequent time? Thanks for the post.

 12. 787643 796332Naturally I like your web-site, however you want to check the spelling on several of your posts. A lot of of them are rife with spelling issues and I uncover it very silly to inform you. On the other hand I will undoubtedly come once again again! 641701

 13. Nice to meet you, I am Thad. I am currently a procurement officer and the salary is really completing. For years I’ve been dwelling in California. As a man what Everyone loves is to model trains and We will be starting something else along utilizing. I am running and maintaining a blog here:

 14. My spouse and I absolutely love your blog and find the majority of your post’s to be just what I’m looking for. Would you offer guest writers to write content to suit your needs? I wouldn’t mind composing a post or elaborating on a lot of the subjects you write concerning here. Again, awesome site!|

 15. Hi would you mind letting me know which hosting company you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good web hosting provider at a reasonable price? Thanks a lot, I appreciate it!|

 16. Wine Shop WeVino – High quality wines. Worldwide shipping. – Wine shop WeVino.Selection of award-winning and high quality wines. Worldwide fast delivery. Welcome to our shop. (WEVINO.STORE- Telephone number:+386 64 177 151 ) (Italia Via San Lazzaro 13 –34132 Trieste)

 17. I used to be suggested this blog by means of my cousin. I’m not sure whether or not this post is written through him as no one else realize such detailed about my trouble. You are amazing! Thank you!|

 18. Hey! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a wonderful job!|

 19. Nice meet up with you, I’m Thad. I am currently a procurement officer and the salary has been really worthwhile. For years I’ve been dwelling in California. As a man what I really like is to model trains and I will be starting something else along this particular. I am running and maintaining a blog here:

 20. I found your weblog web site on google and verify a few of your early posts. Continue to maintain up the very good operate. I just extra up your RSS feed to my MSN Information Reader. Searching for forward to reading more from you afterward!…

 21. First off I want to say fantastic blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you do not mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your mind prior to writing. I’ve had a difficult time clearing my mind in getting my ideas out. I do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be lost simply just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips? Thanks!|

 22. Rhett is what’s written on my birth certificate but I never really liked that name. To model trains is the thing I love most just about all. Her house has became in New york and she loves every single living present. Administering databases is where his primary income comes from and his salary recently been really filling. If you want to find uot more check out his website: #link#

 23. *Good site! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS which must do the trick! Have a great day!

 24. I’m Rhett Staff. As a man what I adore is to model trains and Soon we will be starting another thing along by it. Administering databases is when she makes money but she intentions of changing keep in mind this. Her family lives in North Carolina. I am running tweaking a blog here: #link#

 25. *The when I just read a blog, I’m hoping that this doesnt disappoint me approximately this one. Get real, Yes, it was my method to read, but When i thought youd have something interesting to state. All I hear is a number of whining about something that you could fix should you werent too busy trying to find attention.

 26. Hi there would you mind letting me know which webhost you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good hosting provider at a honest price? Cheers, I appreciate it!|

 27. I blog frequently and I truly appreciate your information. This article has truly peaked my interest. I will book mark your blog and keep checking for new details about once per week. I opted in for your RSS feed too.|

 28. Magali could be the name her parents gave her but she never really liked that name. He’s always loved living in Vermont. I used to be unemployed the good news is I am a hour or so assistant but soon we will start our own business. Researching fashion is something his wife doesn’t really love but he does. I’ve been working on my website temporarly now. Get it done here: #link#

 29. Simply desire to say your article is as astonishing. The clarity for your submit is simply cool and i can think you are knowledgeable in this subject. Fine together with your permission allow me to seize your RSS feed to stay up to date with drawing close post. Thanks one million and please carry on the enjoyable work.|

 30. Great blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog stand out. Please let me know where you got your theme. Thanks|

 31. Hey There. I discovered your weblog the use of msn. This is a really well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read extra of your useful info. Thank you for the post. I’ll certainly comeback.|

 32. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to create my own blog and would like to know where u got this from. appreciate it|

 33. Hey there I am so happy I found your blog, I really found you by accident, while I was searching on Yahoo for something else, Regardless I am here now and would just like to say thank you for a marvelous post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the moment but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the awesome b.|

 34. you’re truly a excellent webmaster. The site loading velocity is amazing. It sort of feels that you are doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece. you have performed a magnificent task on this subject!|

 35. The name of the author is Rhett Shattuck but he never really liked that business. Supervising is generate income support our grandkids and I do not think I’ll change it anytime pretty soon. To play curling is something I will never give up. Years ago he moved to Puerto Rico but he needs to move the actual his kin. You can always find her website here: #link#

 36. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.|

 37. I’ve been exploring for a little for any high quality articles or weblog posts on this sort of house . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site. Reading this information So i’m satisfied to convey that I’ve a very good uncanny feeling I discovered just what I needed. I such a lot no doubt will make certain to do not forget this web site and provides it a glance regularly.|

 38. May I just say what a comfort to find somebody who really understands what they are talking about on the web. You definitely know how to bring a problem to light and make it important. More people have to check this out and understand this side of the story. I was surprised you’re not more popular given that you surely have the gift.|

 39. Basil Gonzales is the name people use to call him up and he totally digs that designation. I am really fond of to jog and I will be starting something else along can. Data processing has been my profession for quite some time. My family lives in Puerto Rico and my parents live lieu. See what’s new on my little website here: #link#

 40. There are certainly a lot of details like that to take into consideration. That is a great point to bring up. I offer the thoughts above as general inspiration but clearly there are questions like the one you bring up where the most important thing will be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged around things like that, but I am sure that your job is clearly identified as a fair game. Both boys and girls feel the impact of just a moment?s pleasure, for the rest of their lives.

 41. Basil Gonzales is selected people use to call him and he totally digs that designation. My family lives in Puerto Rico and my parents live inevitable. Data processing has been my profession for a bit. I am really fond of to jog and We will be starting something else along with it. See what’s new on my website here: #link#

 42. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this outstanding blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will talk about this site with my Facebook group. Talk soon!|

 43. Basil precisely what you can call me but doable ! call me anything such as. Data processing wherever his primary income comes from. My family lives in Connecticut. One of my favorite hobbies is always to camp even so haven’t made a dime energy. If you want to find uot more away his website: #link#

 44. I have been browsing on-line greater than three hours lately, but I never found any attention-grabbing article like yours. It’s lovely worth sufficient for me. Personally, if all site owners and bloggers made just right content as you did, the web will likely be a lot more useful than ever before.|

 45. Magali could be the name her parents gave her but she never really liked that name. He’s always loved living in Vermont. I used to be unemployed the difference is I am a human resources assistant but soon my spouse and i will start our own home based business. Researching fashion is something his wife doesn’t absolutely adore but he does. I’ve been working on my website for years now. Check it out here: #link#

 46. Nice to you, I am Lance Dorr and I totally love this identity. It’s not an average thing but what he likes doing is baking but he’s thinking on starting interesting things. She works as a messenger. Vermont is where my home is and mom and dad live lieu. If you want to find out more check out his website: #link#

 47. Thanks for ones marvelous posting! I really enjoyed reading it, you could be a great author.I will ensure that I bookmark your blog and will eventually come back later on. I want to encourage one to continue your great work, have a nice evening!|

 48. The author is known by the url of Thad and hubby totally digs that identity. California is where he’s always been living. I am really fond of climbing and I’ll be starting another thing along needed. Administering databases has been his normal work for a little time. You can always find her website here: #link#

 49. Very good blog you have here but I was curious about if you knew of any forums that cover the same topics talked about in this article? I’d really love to be a part of group where I can get responses from other experienced individuals that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Thank you!|

 50. My partner and I stumbled over here from a different web address and thought I should check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to finding out about your web page for a second time.|

 51. Hi over there. My name is Magali though Certain really like being called like this. His day job is a procurement specialist. For a while he’s experienced Puerto Rico and his parents live nearby. As a woman what she really loves is solving puzzles all this she is trying to cash in on it. She is running and maintaining a blog here: #link#

 52. The author is known by the Magali Ary. Administering databases is how I make your cash. To camp is something that he’s been doing for yrs. For years I’ve lived in N . c . and my parents live localised. She’s not good at design anyone might want to check her website: #link#

 53. I’m amazed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s equally educative and amusing, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue is something that too few folks are speaking intelligently about. I am very happy that I found this during my search for something regarding this.|

 54. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this superb blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will talk about this website with my Facebook group. Talk soon!|

 55. Admiring the hard work you put into your site and in depth information you present. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed material. Great read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.|

Σχολιάστε