Η μεγάλη σημασία των μέτρων ελέγχου στον Προμαχώνα

promaxonas
Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Αθανάσιος Μασλαρινός *

Διανύουμε ήδη τον όγδοο χρόνο της οικονομικής κρίσης που ταλανίζει τη χώρα και τους πολίτες της. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν ποτιστεί από τις θυσίες του Ελληνικού λαού, οι οποίες συχνά ξεπερνούν τα ανθρώπινα όρια. Υπάρχουν ωστόσο τρόποι, χωρίς άμεση επιβάρυνση των πολιτών, το κράτος να αυξήσει τα έσοδά του, να περιορίσει την φοροδιαφυγή και να φροντίσει παράλληλα τους πολίτες του σε κρίσιμα και ζωτικά θέματα, όπως αυτά της υγείας, της ασφάλειας, της παιδείας κ.α.

Μετά από πολύχρονο καθολικό αίτημα των Σερραίων, είναι πολύ ελπιδοφόρο ότι ενισχύθηκε με έμψυχο δυναμικό το τμήμα του τελωνείου και ότι εγκαταστάθηκε μηχάνημα scanner XRAY, αφού όλοι πια γνωρίζουμε πόσα παράνομα προϊόντα -ακόμη και προϊόντα επικίνδυνα για την υγεία- διακινούνται από τα σύνορα. Επί σειρά ετών αιτήματα της τοπικής κοινωνίας προς το κεντρικό κράτος έπεφταν στο κενό. Πολλά μπορούμε να υποθέσουμε για αυτή την μακροχρόνια ολιγωρία… Έπρεπε να θιγούν συμφέροντα ενός ιδιώτη, στην προκειμένη περίπτωση της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Ε., για να δωρίσει το παραπάνω μηχάνημα ανίχνευσης υψηλής ευκρίνειας και γι αυτό πραγματικά οφείλουμε να τον επαινέσουμε και να τον ευχαριστήσουμε. Όμως, αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, ένα μόνο τέτοιο μηχάνημα για τον όγκο των οχημάτων που περνάει από τον Προμαχώνα δεν αρκεί.

Αξιοποιώντας ακόμη περισσότερο την εγκατάσταση του μηχανήματος ανίχνευσης υψηλής ευκρίνειας είναι χρήσιμο να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση των μέτρων ελέγχου των διερχόμενων οχημάτων.

Ένας άλλος σημαντικός τομέας ελέγχων είναι η επανασύσταση των Μεικτών Κλιμακίων Ελέγχου (Μ.Κ.Ε.), των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί, ενώ είχε θεσπιστεί με το Ν. 2801/2000 και το Ν.3446/06 και αφορά στον έλεγχο της νομιμότητας και της ασφάλειας των μεταφορών, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου, όλες τις ημέρες του χρόνου. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω νόμοι είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν εφαρμογή σε όλη την Ευρώπη. Με τις Κ.Υ.Α. Γ5/29480/2304/2001 (κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 5 και 8 του Ν. 2801/00) και την Κ.Υ.Α. Φ2/55009/00 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/30/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2000», καθορίζονταν οι διαδικασίες πραγματοποίησης των ελέγχων από τα Μ.Κ.Ε. καθώς και ο τρόπος καταλογισμού και είσπραξης των ποινών.

Από την λειτουργία των Μ.Κ.Ε. στο Νομό Σερρών έχει προκύψει ότι οι έλεγχοι που διενεργούνταν από αυτά είχαν συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της τεχνικής κατάστασης των φορτηγών, ιδίως της Βουλγαρίας, τα οποία ήταν παλαιάς τεχνολογίας και επικίνδυνα για την οδική ασφάλεια.

Επίσης σημαντική ήταν η βελτίωση στα θέματα της νομιμότητας των μεταφορών, αφού έχουν βεβαιωθεί παραβάσεις που αφορούσαν στις διεθνείς φορτωτικές καθώς και στα συνοδευτικά έγγραφα. Χαρακτηριστικές ήταν οι περιπτώσεις σύλληψης μεταφοράς λαθραίων τσιγάρων, ποτών καθώς και λαθρομεταναστών.

- Τεράστιο όφελος προέκυπτε από την πάταξη της λαθραίας διακίνησης προσώπων και προϊόντων, τη βελτίωση των συνθηκών της οδικής ασφάλειας, την προστασία των συνθηκών εργασίας (π.χ. ωράριο) των εργαζομένων στις μεταφορές.

- Σημαντικά ήταν επίσης και τα άμεσα έσοδα του κράτους από τις επιβαλλόμενες ποινές, αφού το 30% των προστίμων αποδίδονταν ως δημόσιο έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ το υπόλοιπο 70% στην Περιφέρεια.

Για παράδειγμα, στο Νομό Σερρών, το 2010 και το πρώτο 5μηνο του 2011, όταν είχαμε κανονική λειτουργία των των Μ.Κ.Ε., συγκροτήθηκαν 1280 Μ.Κ.Ε. και πραγματοποιήθηκαν 21.500 έλεγχοι. Βεβαιώθηκαν 978 παραβάσεις και το ποσό των αντίστοιχων ποινών ήταν 670.000,00 ευρώ. Από αυτά, 201.000 ευρώ αποδόθηκαν ως δημόσιο έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό. Το πρώτο 5μηνο του 2011 συγκροτήθηκαν 576 Μ.Κ.Ε. πραγματοποιήθηκαν 9.300 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 450 παραβάσεις. Το ποσό των αντίστοιχων ποινών ήταν 267.975,00 ευρώ. (Αντίστοιχες εισπράξεις το 2008 ήταν 416.000,00 € και το 2009 568.000,00 €).

Από το Νοέμβριο όμως του 2011, μετά από την ψήφιση του Ν. 4024/2011, στο πλαίσιο των γενικών περικοπών, επήλθε σημαντικός περιορισμός στους ελέγχους των αυτοκινήτων περίπου στο 1/3, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στη νομιμότητα και στην ασφάλεια των μεταφορών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα και τη μείωση στα έσοδα του κράτους (από 201.000€ το 2010 σε 30.600€ το 2015). Ο στόχος δηλαδή της αύξησης των εσόδων του κράτους στη λογική της μείωσης των αποδοχών των υπαλλήλων, όχι απλά δεν επιτυγχάνεται, αλλά αντίθετα φέρνει μείωση στα έσοδα, όπως άλλωστε ήδη είχαμε επισημάνει από το 2011.

Δυστυχώς σήμερα, αντί να διορθωθεί αυτό και να αυξηθούν τα έσοδα του κράτους, μέσα από την εντατικοποίηση και αύξηση των ελέγχων, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές και επαναλαμβάνεται το λάθος που έγινε το 2011. Μετά την ψήφιση του ενιαίου μισθολογίου με το νόμο 4354/15 η λειτουργία των μεικτών κλιμακίων σταμάτησε γιατί δεν έχει ακόμη εκδοθεί η σχετική κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 22 του παραπάνω νόμου. Το ίδιο είχε συμβεί και το 2011, όταν και τότε δεν είχε έγκαιρα εκδοθεί η υπουργική απόφαση με αποτέλεσμα την αναστολή της λειτουργίας των Μ.Κ.Ε. σε πολλές περιοχές της χώρας. Αυτό είχε ως συνέπεια την απώλεια σημαντικών εσόδων για τη χώρα και την προσφυγή στο διοικητικό εφετείο εργαζομένων για την πληρωμή των δεδουλευμένων, πράγμα που συνέβη και στο Νομό Σερρών.

Η λειτουργία των Μ.Κ.Ε. είναι υποχρέωση της χώρας μας μετά την προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2000/30/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2000. Από την λειτουργία των Μ.Κ.Ε. εξασφαλίζεται η νομιμότητα και η ασφάλεια των οδικών μεταφορών. Από τα Μ.Κ.Ε. ενισχύεται με έσοδα ο κρατικός προϋπολογισμός. Ο Νομός Σερρών αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου στην Ελλάδα των χωρών της βορειοανατολικής Ευρώπης. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι επιτακτική ανάγκη τα Μεικτά Κλιμάκια Ελέγχου να επιστρέψουν στους δρόμους και μάλιστα για όλο το 24ωρο. Τα έσοδα και η ασφάλεια που εξασφαλίζουν είναι πολύ περισσότερα από τα έξοδα αποζημίωσής τους.

* Ο Αθανάσιος Μασλαρινός είναι Περιφερειακός Σύμβουλος Σερρών

Παλαιότερα άρθρα:

47 απαντήσεις στο “Η μεγάλη σημασία των μέτρων ελέγχου στον Προμαχώνα”

 1. Can I just say what a relief to discover somebody that truly knows what theyre speaking about online. You certainly discover how to bring a difficulty to light making it crucial. Workout . should ought to see this and understand why side of the story. I cant believe youre not more well-liked since you also certainly develop the gift.

 2. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to find any individual with some unique thoughts on this subject. realy thank you for beginning this up. this website is something that is needed on the net, someone with a little originality. useful job for bringing one thing new to the web!

 3. A person necessarily help to make critically posts I’d state. This is the very first time I frequented your website page and so far? I amazed with the research you made to make this particular post incredible. Great task!

 4. I have to thank you for the efforts you’ve put in penning this site. I am hoping to check out the same high-grade content by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my very own blog now ;)

 5. Aw, this was an exceptionally nice post. Taking the time and actual effort to produce a superb article… but what can I say… I hesitate a whole lot and don’t manage to get anything done.

 6. I do trust all the ideas you’ve introduced on your post. They’re very convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are too quick for newbies. May just you please prolong them a bit from next time? Thank you for the post.

 7. That is the excellent mindset, nonetheless is just not help to make every sence whatsoever preaching about that mather. Virtually any method many thanks in addition to i had endeavor to promote your own article in to delicius nevertheless it is apparently a dilemma using your information sites can you please recheck the idea. thanks once more.

 8. Good day very cool site!! Man .. Excellent .. Superb .. I will bookmark your website and take the feeds additionallyЎKI’m glad to seek out numerous helpful info here in the put up, we need work out extra techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 9. Hello would you mind letting me know which hosting company you’re using? I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good web hosting provider at a reasonable price? Thanks, I appreciate it!

 10. I just wish to inform you you that I am new to writing a blog and pretty much adored your report. Most likely I am likely to store your blog post . You truly have extraordinary article material. Be Thankful For it for giving out with us all of your site information

 11. The very core of your writing while sounding reasonable in the beginning, did not really work properly with me after some time. Someplace within the sentences you were able to make me a believer but only for a while. I nevertheless have a problem with your jumps in assumptions and you would do well to help fill in all those breaks. If you actually can accomplish that, I would certainly be impressed.

 12. I simply want to notify you that I am new to blog posting and utterly valued your website. Quite possibly I am likely to remember your blog post . You undoubtedly have magnificent article information. Delight In it for discussing with us your favorite blog write-up

 13. My spouse and I absolutely love your blog and find almost all of your post’s to be just what I’m looking for. Would you offer guest writers to write content for you? I wouldn’t mind composing a post or elaborating on most of the subjects you write with regards to here. Again, awesome web site!

 14. White wine is highly known for getting very sensual and classy alcoholic drink. It is mainly accessible in yellow or golden color. White wine is widely appreciated all across the continents because of its delicious flavour. One can anytime pair white wine with white meat so as to produce a light meal looks delicious. But, to support all you starters for better wine merging we’ve organized this white wine chef for starters.

Σχολιάστε