Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού αναζητάει εθελοντές

Διαβάστε επίσης

Από Illuminati

Ο εθελοντισμός είναι πολύ σημαντικός και πόσο μάλιστα όταν εμπεριέχεται και σε αυτόν η μάθηση. Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού αναζητάει εθελοντές στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής πρακτικής, το οποίο επιθυμεί να συμπεριλάβει στην ομάδα του εθελοντές που θέλουν να εργαστούν στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος.

Οι εθελοντές θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με όλα τα έργα του «Ελληνικού Κόσμου» και να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις δράσεις Κοινωφελών Ιδρυμάτων και Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών.

Οι ενδιαφερόμενοι προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στον «Ελληνικό Κόσμο» για 3 έως 6 μήνες και στο τέλος του προγράμματος λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής και προϋπηρεσίας, καθώς και συστατική επιστολή για το χρονικό διάστημα που εργάστηκαν.

Επιθυμητά προσόντα:

Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ/ΤΕΙ με αντικείμενο Παιδαγωγικά, Φιλοσοφία, Προσχολική και Σχολική Αγωγή, Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις, Γραφιστική, Πληροφορική, 3D Modeling.
Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική).
Καλή επικοινωνία, επιμέλεια και ικανότητα ομαδικής εργασίας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: avoreadou@ime.gr.

Παλαιότερα άρθρα: