ΙΟΒΕ: Σταθερό το κλίμα σε Ελλάδα και Ευρωζώνη

Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Πριν από λίγες μέρες δημοσιεύτηκε η έρευνα οικονομικής συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Η έρευνα αυτή έδειξε ότι τον Νοέμβριο παρέμεινε αμετάβλητος ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην χώρα. Ακόμη, παρατηρήθηκε σταθεροποίηση του δείκτη και στην υπόλοιπη Ευρωζώνη.

Αναλυτικότερα, ο δείκτης παρέμεινε τον Νοέμβριο στο ίδιο ακριβώς επίπεδο µε εκείνο του Οκτωβρίου, στις 86,5 μονάδες, ενδεικτικό της στάσης αναμονής που χαρακτηρίζει την οικονομική δραστηριότητα σε αυτό το στάδιο. Επισημαίνεται ότι η επίδοση του δείκτη είναι πολύ χαμηλότερη από την αντίστοιχη περυσινή (102,8 μονάδες), αλλά και από τα επίπεδα του πρώτου εξαμήνου του έτους, πριν δηλαδή την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων.

Σε τομεακό επίπεδο, σύμφωνα με την έρευνα, καταγράφεται βελτίωση προσδοκιών στη βιομηχανία και το λιανικό εμπόριο, ενώ το κλίμα στις υπηρεσίες, τις κατασκευές, αλλά και την καταναλωτική εμπιστοσύνη επιδεινώνεται. Το νέο πρόγραµµα και η συμφωνία µε τους εταίρους βρίσκεται σε εξέλιξη, όμως οι αβεβαιότητες παραμένουν ακόμη ισχυρές. Άλλωστε, οι αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις της περιόδου συντείνουν ώστε να διατηρούνται σε χαμηλό επίπεδο οι προσδοκίες των καταναλωτών. Αναλυτικότερα:

– Στη βιομηχανία, οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς µήνες παραμένουν στα ίδια επίπεδα, ενώ το ισοζύγιο µε τις εκτιμήσεις για τα αποθέµατα κλιµακώνεται ελαφρώς και οι έντονα αρνητικές εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση αµβλύνονται.

– Στις υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση δεν µεταβάλλονται, αλλά για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βαίνουν δυσµενέστερες, όταν οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της ζήτησης βελτιώνονται ελαφρά.

– Στο λιανικό εµπόριο, οι αρνητικές εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις αλλά και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή τους αµβλύνονται, ενώ καταγράφεται µικρή άνοδος στα αποθέµατα, αν και ακόµα είναι σε χαµηλό για την εποχή επίπεδο.

– Στις κατασκευές, η επιδείνωση των προσδοκιών εκπορεύεται από την έντονη επιδείνωση των προβλέψεων για την απασχόληση στα ∆ηµόσια Έργα, αφού τόσο οι εκτιµήσεις για το τρέχον επίπεδο εργασιών, όσο και οι προβλέψεις για τις προγραµµατισµένες εργασίες βελτιώνονται ελαφρώς σε αµφότερους τους επιµέρους κλάδους.

– Στην καταναλωτική εµπιστοσύνη, οι δείκτες των προβλέψεων για την οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού, των προβλέψεων για την οικονοµική κατάσταση της χώρας το επόµενο 12µηνο, για την εξέλιξη της ανεργίας, αλλά και την πρόθεση για αποταµίευση, καταγράφουν όλοι αρνητική µεταβολή.

Ταυτόχρονα, το οικονοµικό κλίµα παραµένει αµετάβλητο και τον Νοέµβριο σε σχέση µε τον Οκτώβριο, τόσο στην ΕΕ όσο και στην ευρωζώνη, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στις 107,6 και τις 106,1 µονάδες αντίστοιχα, πάνω από τα επίπεδα του µακροχρόνιου µέσου όρου του.

Στην ευρωζώνη, η σταθεροποίηση του δείκτη σε αυτά τα επίπεδα είναι αποτέλεσµα των αντισταθµιστικών τάσεων µεταξύ της θετικής µεταβολής στην καταναλωτική εµπιστοσύνη (+1,6) και τις επιχειρηµατικές προσδοκίες των κατασκευών (+2,9) και υπηρεσιών (+0,5)) και της αρνητικής µεταβολής τους στη βιοµηχανία (-1,2) και, λιγότερο, στο λιανικό εµπόριο (-0,6).

Σε επίπεδο χωρών, το κλίµα βελτιώνεται στην Ολλανδία (+3,1), αλλά επιδεινώνεται ελαφρά σε Ιταλία (-0,7) και Γαλλία (-0,6), ενώ παραµένει αµετάβλητο στην Ισπανία (+0,2) και την Γερµανία (-0,1).

Εν κατακλείδι, τα νέα σύμφωνα με την μέτρηση του δείκτη του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη από τον ΙΟΒΕ, είναι αρκετά θετικά και θα πρέπει να συνεχίσουν οι δείκτες να βελτιώνονται προκειμένου να αρχίσει να υπάρχει συνολική αλλαγή, μία αλλαγή που θα φανεί στην αύξηση του εισοδήματος των πολιτών μέσα από την συνολική ανάπτυξη της χώρας. Για να γίνει αυτό χρειάζονται σημαντικές αλλαγές σε διάφορους οικονομικούς τομείς και να μπορέσουν οι πολίτες να πάρουν μία φορολογική ανάσα.

Παλαιότερα άρθρα: