Καμπανάκι ΤτΕ να ρυθμιστούν άμεσα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Κομβικής σημασίας κρίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος να ρυθμιστούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τα κόκκινα δάνεια προκειμένου να μην εμποδίζουν την λειτουργία των τραπεζών. Μάλιστα, με βάση στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έφτασαν το 45,2% του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Το ποσό που βρίσκεται στο «κόκκινο» έχει ξεπεράσει τα 91 δισ. ευρώ, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στο τέλος του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 103 δισ. ευρώ, με τα συνολικά υπόλοιπα δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά να ανέρχονται στο ποσό των 202,13 δισ. ευρώ.

Οι τράπεζες θα πρέπει εφεξής να δώσουν έμφαση σε μακροχρόνιες ρυθμίσεις, στη συντονισμένη αντιμετώπιση των κοινών πιστούχων, καθώς και στην αναδιάρθρωση των βιώσιμων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι κρίσιμη η επίτευξη των στόχων της ταχείας μείωσης του μεγάλου όγκου των μη εξυπηρετούμενων δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών.

Σύμφωνα με την ΤτΕ σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα του τραπεζικού συστήματος είναι το υψηλό απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής 2015-2016 και, όπως σημειώνει, η ριζική αντιμετώπισή του, σε συνδυασμό με την πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και την αναμενόμενη αύξηση της ρευστότητας, κατόπιν της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, θα ενισχύσει την ικανότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων να στηρίξουν με χρηματοδότηση την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Όπως αναφέρει η ΤτΕ το 2015 κατέστη αναγκαία σημαντική αύξηση των προβλέψεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου, με συνέπεια οι ζημίες των ελληνικών τραπεζών να διευρυνθούν και να φθάσουν τα 9 δισ. ευρώ, καθώς το μερίδιο των συνολικών ανοιγμάτων που χαρακτηρίζονται ως μη εξυπηρετούμενα έφτασε το 44,2% τον Δεκέμβριο του 2015 από 39,9% τον Δεκέμβριο του 2014.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε βασικούς κλάδους της οικονομίας όπως οι κατασκευές και η βιομηχανία, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων υπερβαίνει το 50%, ενώ το 70% των δανείων που είχαν ρυθμιστεί κατά το παρελθόν, προκειμένου να ενισχυθεί η πιθανότητα αποπληρωμής τους, χαρακτηρίζονται και πάλι ως μη εξυπηρετούμενα.

Πλέον είναι πολύ κρίσιμο να δοθούν λύσεις που να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες των τραπεζών σε ότι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια χωρίς όμως οι δανειολήπτες να υφίστανται τρομερή πίεση από τις εισπρακτικές εταιρείες, αλλά και από τις τράπεζες που κυνηγούν τις περιπτώσεις των κόκκινων δανείων προκειμένου να μην βρεθούν να αντιμετωπίζουν μία νέα κρίση.

Παλαιότερα άρθρα: