Καναδάς: 66% της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

Διαβάστε επίσης

Τα δύο τρίτα του ηλεκτρικού ρεύματος του Καναδά προέρχεται τώρα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η υδροηλεκτρική και η αιολική ενέργεια, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ενέργειας της χώρας.

Η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αυξήθηκε κατά 17% μεταξύ 2005 και 2015. Το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας στον Καναδά που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι τώρα 66%, από 60% την προηγούμενη δεκαετία, σύμφωνα με την έκθεση.

Επιπροσθέτως  αξίζει να σημειωθεί ότι ηυδροηλεκτρική ενέργεια αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας της Βόρειας Αμερικής, με ποσοστό 60%, η αιολική ενέργεια έχει μερίδιο 4,4%, η βιομάζα 1,9% και η ηλιακή ενέργεια 0,5%.

Τέλος από το  υπόλοιπο ποσοστό, οι κυριότερες πηγές ήταν η πυρηνική ενέργεια, ο άνθρακας και το φυσικό αέριο, με ποσοστά 16%, 10% και 9%, αντίστοιχα.

Παλαιότερα άρθρα: