Καραμανλής: Στόχος οι αξιόπιστες υποδομές – Οι 6 άξονες του ετήσιου Σχεδίου Δράσης για το 2021

Διαβάστε επίσης

Αναρτημένο είναι από σήμερα στην επίσημη ιστοσελίδα της κυβέρνησης το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το 2021. Το Σχέδιο Δράσης, όπως εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, αποτελεί δομικό στοιχείο του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής.

Σε αυτό παρουσιάζονται, με ομοιογενή και συνοπτικό τρόπο, οι στόχοι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το 2021.

Το σχέδιο περιλαμβάνει συνολικά έξι στόχους. Οι στόχοι αυτοί είναι οι εξής:

– Βελτίωση ποιότητας σχεδιασμού έργων υποδομών.

– Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις μεταφορές.

– Αναμόρφωση του μεταφορικού έργου και μετάβαση σε νέες μορφές κινητικότητας.

– Εκσυγχρονισμός αερομεταφορών.

– Βελτίωση της ασφάλειας των μετακινήσεων και της οδικής ασφάλειας.

– Βελτίωση των διαδικασιών του υπουργείου, μέσω της απλούστευσης ή και της ψηφιοποίησής τους, καθώς και συσχέτισή τους με τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης.

Το Σχέδιο δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα της κυβέρνησης. Στο ετήσιο Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνονται, επίσης, τα βασικά μετρήσιμα προσδοκώμενα αποτελέσματα από την επίτευξη αυτών των στόχων, οι δράσεις για την υλοποίησή τους, καθώς και τα σχετικά με αυτές τις δράσεις εμβληματικά έργα.

Καραμανλής: Στόχος η ανάκαμψη της χώρας και η εξυπηρέτηση του πολίτη

Όπως τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής, «σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, μαζί με το στελεχιακό δυναμικό του, εργάστηκαν και εργάζονται στην κατεύθυνση της εμπρόθεσμης και ποιοτικής υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης που έχουμε θέσει, συμβάλλοντας έτσι στην ανάκαμψη της χώρας και τη δημιουργία αξιόπιστων, ασφαλών και υψηλών προδιαγραφών υποδομών, αλλά και υπηρεσιών μεταφορών, σημαντικής προστιθέμενης αξίας, θέτοντας πάντοτε στο επίκεντρο την εξυπηρέτηση του πολίτη».

Παλαιότερα άρθρα: