Κατασχέσεις σε θυρίδες για οφειλές προς το Δημόσιο

Διαβάστε επίσης

Την επέκταση των ηλεκτρονικών κατασχετηρίων σε θυρίδες και χρηματοοικονομικά προϊόντα και σε περίπτωση οφειλών προς το Δημόσιο προβλέπει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για το 2016.

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο της ΓΓΔΕ, εντός ενός μήνα από την ψήφιση των νομοθετικών διατάξεων σχετικά με την επέκταση των ηλεκτρονικών κατασχετηρίων σε θυρίδες και χρηματοοικονομικά προϊόντα οι αρμόδιες υπηρεσίες θα δρομολογήσουν όλες τις κινήσεις προκειμένου να δεσμευθεί το περιερχόμενο θυρίδων και χρηματιστηριακών λογαριασμών για την αποπληρωμή χρεών οφειλετών του Δημοσίου.

Πρέπει να διευκρινιστεί πως ο νόμος προβλέπει ήδη κατασχέσεις θυρίδων στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί φοροδιαφυγή. Στη βάση αυτή θυρίδες ανοίγονται για να γίνουν φορολογικοί ή άλλοι έλεγχοι, αλλά μόνον με εντολή εισαγγελέα.

Η διάταξη για τη δέσμευση του περιεχομένου των θυρίδων σε ποσοστό 50% του χρηματικού και 100% του μη χρηματικού προβλέπεται με το άρθρο 46 του Ν. 4174/2013. Εάν οι θυρίδες έχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία (κοσμήματα, έργα τέχνης κλπ), πλην μετρητών, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα πλήρους δέσμευσης του περιεχομένου.

Παλαιότερα άρθρα: