Καζίνο Ελληνικού: Απορρίφθηκε η προσφυγή της Hard Rock

Διαβάστε επίσης

Στην απόρριψη της προσφυγής της Hard Rock κατέληξε η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και ταυτόχρονα έκανε δεκτή την παρέμβαση της κοινοπραξίας της Mohegan για τον διαγωνισμό του καζίνο του Ελληνικού.

Η Hard Rock είχε προσφύγει μετά τον αποκλεισμό της από τον διαγωνισμό. Η επιτροπή αποφάσισε αρνητικά για την προσφυγή. Έτσι, η Mohegan παραμένει μοναδική διεκδικήτρια της άδειας. 

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση της ΑΕΠΠ εδώ

Παλαιότερα άρθρα: