«Κολοβή» η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Siemens έναντι του ελληνικού δημοσίου

Διαβάστε επίσης

Στοιχεία για την πορεία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Siemens έναντι του Ελληνικού Δημοσίου που απορρέουν…
από τον εξωδικαστικό συμβιβασμό που υπογράφηκε μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου για τα «μαύρα» ταμεία του γερμανικού κολοσσού κατέθεσε στην Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης.

Από την απάντηση σε σχετικό ερώτημα που είχαν καταθέσει 17 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προκύπτει οι περισσότερες από τις συμβατικές υποχρεώσεις υλοποιούνται σε ικανοποιητικό βαθμό ωστόσο προβληματισμό δημιουργεί το γεγονός ότι η επένδυση ύους 100 εκατ. ευρώ έγινε μέσω ανακεφαλαιοποίησης!

Εκτός αυτού η υπόσχεση για κατασκευή νέου εργοστασίου αξίας 60 εκατ. ευρώ το οποίο θα δημιουργούσε 700 θέσεις εργασίες βρίσκεται ακόμα στα χαρτιά καθώς όπως σημειώνεται «η Επιτροπή Εποπτείας αναμένει την υποβολή σχεδίου επενδυτικής πρότασης, το οποίο επεξεργάζεται η αρμόδια Επιτροπή Επενδύσεων (κοινή ομάδα εργασίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Siemens)…».

Τέλος, αίσθηση δημιουργεί το γεγονός ότι η εταιρία που – όπως έχει αποκαλυφθεί – στο παρελθόν χρησιμοποιούσε μηχανισμούς διαφθοράς, σήμερα θα προμηθεύσει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα 4 εκατ. ευρώ για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο Γραφείο Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών ενώ ποσό θα δοθεί για την υποστήριξη των δράσεων του Εθνικού Συντόνιστή για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή, η έως σήμερα πρόοδος υλοποίησης της Συμφωνίας Συμβιβασμού συνοψίζεται στα εξής:

1) Παροχή ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ:

Η Siemens έχει διαγράψει συνολικά 73.761.549, 63 ευρώ ανεξόφλητες εισπρακτέες απαιτήσεις της έναντι φορέων του ελληνικού Δημοσίου και έχουν ήδη καθοριστεί οι επιπλέον εισπρακτέες απαιτήσεις που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του συνολικού ποσού διαγραφής, ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ.

2) Παροχή ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ μέσω 5 επί μέρους δράσεων:

– Η Επιτροπή Εποπτείας έχει εγκρίνει ποσό ύψους 12,5 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια ανιχνευτικών μηχανημάτων (Χ-Rays) στο υπουργείο Οικονομικών και ήδη εκπονείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες η σχετική προκήρυξη.

– Η Επιτροπή Εποπτείας αποφάσισε καταρχήν τη διάθεση 16,8 εκατομμυρίων ευρών, το οποίο κατανέμεται ως εξής: 1,5 εκατομμύρια ευρώ για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής στο υπουργείο Δικαιοσύνης, για την υποστήριξη του έργου των δικαστικών αρχών, 4 εκατομμύρια για την προμήθεια ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο Γραφείο Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και το υπόλοιπο ποσό για την υποστήριξη δράσεων του Εθνικού Συντονιστή για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

– Η Επιτροπή Εποπτείας αποφάσισε τη διάθεση συνολικού ποσού 12,5 εκατομμυρίων ευρώ, για τη χρηματοδότηση ενός προγράμματος Έρευνας και Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας με δύο πυλώνες: α) τη χορήγηση 80 ερευνητικών προγραμμάτων στα ελληνικά πανεπιστήμια, σε συνεργασία με το ΙΚΥ, ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ και β) τη σύναψη προγραμματικών συμφωνιών με τα ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ.

– Η Επιτροπή έχει αποφασίσει την πενταετή παροχή συνολικά 500 υποτροφιών Αριστείας του ΙΚΥ-Πρόγραμμα ΙΚΥ/Siemens, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα συνολικού προϋπολογισμού 18,1 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν ήδη καλυφθεί οι θέσεις για τα δύο από τα πέντε έτη του προγράμματος, ήτοι 50 θέσεις για μεταπτυχιακές υποτροφίες επιπέδου μάστερ στην Ελλάδα, 50 θέσεις για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα και 100 θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα συνολικού προϋπολογισμού 5.185.000 ευρώ. Επιπλέον, έχει δημοσιευθεί η προκήρυξη 100 επιπλέον θέσεων για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα και μαζί με τη συνέχιση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που έχουν ήδη ξεκινήσει τα δύο προηγούμενα έτη, ο συνολικός προϋπολογισμός για το τρίτο έτος του προγράμματος υποτροφιών (ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ανέρχεται στα 4.985.000 ευρώ.

– Έχουν ήδη συγκεντρωθεί από τα Υπουργεία Υγείας και Εθνικής ‘Αμυνας, οι πλέον επείγουσες ανάγκες σε ιατρικό εξοπλισμό, για τα δύο πρώτα χρόνια της παροχής, υψους περίπου 13,5 και 2,2 εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα. Διερευνώνται διαδικαστικά θέματα της προμήθειας των φορέων, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ώστε η παροχή του εξοπλισμού να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό.

3) Επένδυση ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ:

Η Επιτροπή Εποπτείας αποφάσισε ότι η εκπλήρωσης της τρίτης συμβατικής υποχρέωσης της Siemens επιτεύχθηκε μέσω της ανακεφαλαιοποίησης ύψους 157 εκατομμύρια ευρώ συνολικά για τις εταιρείες Siemens AE, Siemens Diagnostics ABEE και Kintec AE για το 2012, διασφαλίζοντας τη συνεχιζόμενη παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα.

Περαιτέρω επενδύσεις:

Η Επιτροπή Εποπτείας αναμένει την υποβολή σχεδίου επενδυτικής πρότασης, το οποίο επεξεργάζεται η αρμόδια Επιτροπή Επενδύσεων. Μεταξύ άλλων εξετάζεται και η κατασκευή νέου εργοστασίου στη χώρα μας.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είχαν καταθέσει ερώτηση μετά από δημοσίευμα στην οποία γινόταν λόγος για αδράνεια της Επιτροπής Εποπτείας.

Παλαιότερα άρθρα: