Στην 3η θέση με τα λιγότερα ψηφιακά αναπτυγμένα κράτη της ΕΕ η Ελλάδα

Διαβάστε επίσης

Εξαιρετικά αργά εξελίσσεται ψηφιακά η Ελλάδα, που αναδεικνύεται και φέτος το τρίτο λιγότερο αναπτυγμένο κράτος στην ΕΕ. Η χώρα ολοένα και μεγαλώνει την απόσταση της από τους ψηφιακούς “πρωταθλητές” της Ευρώπης, καθώς και για το 2017 παραμένει στην 26η θέση στο Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2017 (Digital Economy and Society Index-DESI2017).

Καθηλωμένη στην 26η θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών η Ελλάδα στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας.Το ψηφιακό έλλειμμα της χώρας δεν δείχνει να αναστρέφεται, καθώς, σύμφωνα με την αξιολόγηση του DESI, η Ελλάδα παραμένει για το 2017 στην ίδια θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης, με συνολική βαθμολογία 0,38 (από 0,35 το 2016).

Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στα ψηφιακά μετόπισθεν της Ευρώπης, με τη βαθμολογία της να είναι χαμηλότερη από το μέσο όρο (μέση Κοινοτική βαθμολογία 0,52 για το 2017 και 0,49 για το 2016), ενώ και κατά το προηγούμενο έτος, οι επιδόσεις της βελτιώθηκαν με βραδύτερους ρυθμούς απ’ ό,τι στην Ένωση.

H Ελλάδα, σύμφωνα με την αξιολόγηση του DESI, συγκαταλέγεται στην ομάδα των κρατών που έχουν χαμηλές επιδόσεις και παρουσιάζουν ψηφιακή υστέρηση.

Συνολικά, πάντως, ο Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) για το 2017 δείχνει ότι η EE σημειώνει μεν πρόοδο, αλλά το χάσμα μεταξύ των προηγμένων ψηφιακά χωρών και των χωρών με τις χαμηλότερες επιδόσεις εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλο.

Ο Digital Economy and Society Index αξιολογεί τις εθνικές επιδόσεις των χωρών με βάση τους παράγοντες:

Συνδεσιμότητα (σταθερά ευρυζωνικά δίκτυα, κινητές επικοινωνίες, ταχύτητες και τιμές), Ανθρώπινο Κεφάλαιο (Χρήση του Διαδικτύου, βασικές και προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες), Χρήση του Διαδικτύου (χρήση από τους πολίτες του περιεχομένου, των επικοινωνιών και των διαδικτυακών συναλλαγών), Ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας (ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και ηλεκτρονικό εμπόριο) και Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες (ηλεκτρονική διακυβέρνηση).

Παλαιότερα άρθρα: