Μακέδος: Το ΤΜΕΔΕ στη νέα εποχή – Γίνεται ψηφιακό και βιώσιμο

Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Κωνσταντίνος Μακέδος*

Μετά από 8 δύσκολα χρόνια, η πατρίδα μας συνεχίζει να υφίσταται τις συνέπειες της μεγαλύτερης κρίσης που γνώρισε μεταπολεμικά και προσπαθεί να ανασυνταχθεί για το ξεπέρασμά της.

Εκείνο που έχουμε διδαχθεί – με επώδυνο μάλιστα τρόπο- είναι πως μόνο με εθνικό σχέδιο, με έργο και αποφασιστικότητα για να υλοποιούμε όσα χρειάζονται, με όρους αλληλεγγύης και δικαιοσύνης θα μπορέσουμε, ως κοινωνία, να ξανασταθούμε στα πόδια μας.

Ο κλάδος μας έχει βιώσει την κρίση με τον πιο επώδυνο τρόπο αλλά είναι και εκείνος που αντιλαμβάνεται την αξία και την καθοριστική δύναμη που έχει για να τονωθεί η πραγματική οικονομία. Αντίληψη που ουδείς πλέον αμφισβητεί.

Οι σημαντικές αλλαγές που ήρθαν μέσα στο 2017.

Το 2017 είναι χρονιά «ορόσημο» για τους μηχανικούς. Πρώτον, το ασφαλιστικό μας Ταμείο εντάχθηκε στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ( ΕΦΚΑ ), όπως προβλέπεται από την τελευταία ασφαλιστική μεταρρύθμιση.

Και δεύτερον, από 01-01-2017, είχαμε τη δημιουργία και την έναρξη λειτουργίας του ΤΜΕΔΕ που αναλαμβάνει την παροχή της εγγυοδοσίας και της πιστοδοσίας των ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών και εργοληπτών δημοσίων έργων. Το ΤΜΕΔΕ διατηρεί την έδρα του στην Αθήνα στο κτίριο της Π. Πατρών Γερμανού 3-5, στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Η διοίκηση έκανε έναν «αγώνα δρόμου» για τη σύσταση του ΤΜΕΔΕ κατ’ εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου 4387.

Από την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και την έγκριση του καταστατικού λειτουργίας μέχρι το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του νέου νομικού προσώπου απαιτήθηκαν ατέλειωτες εργατοώρες σκληρής δουλειάς προκειμένου να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα σφιχτά χρονοδιαγράμματα.

Διαμορφώσαμε και εγκρίναμε ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και λειτουργικό οργανόγραμμα που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του ΤΜΕΔΕ, από την Επενδυτική Επιτροπή, τις Επιτροπές Διακινδύνευσης και Εσωτερικού Ελέγχου, μέχρι τους Κανονισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας και Οικονομικής και Λογιστικής Οργάνωσης.

Καταρτίσαμε και υλοποιούμε με υπευθυνότητα και ρεαλισμό τον προϋπολογισμό του 2017, με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Πετύχαμε από 1.1.2017 το ΤΜΕΔΕ ν’ ανταποκριθεί πλήρως στο ρόλο του και την αποστολή του, λειτουργώντας με άψογο τρόπο όλες τις υπηρεσίες του.

Δημιουργούμε αξιόπιστες και καινοτόμες υποδομές.

Καταφέραμε να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των υπηρεσιών μας μέσα από τα 39 υποκαταστήματα που υπάγονται πλέον στον Ε.Φ.Κ.Α.

Δώσαμε ειδική έμφαση στην προμήθεια λογισμικού οικονομικής διαχείρισης προκειμένου το ΤΜΕΔΕ να έχει πανελλαδικά έγκυρη και ολοκληρωμένη εικόνα οικονομικών μεγεθών και πληροφοριών αναγκαίων στη διαχείρισή του, αναβαθμίζοντας έτσι την ποιότητα των υπηρεσιών του και την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων.

Μέσα σε αυτούς τους λίγους μήνες λειτουργίας καινοτομήσαμε παρέχοντας την πρωτοποριακή ψηφιακή υπηρεσία ηλεκτρονικής έκδοσης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής.

Καταφέραμε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να δημιουργήσαμε την ψηφιακή πλατφόρμα www.tmede.gr.

Λειτουργήσαμε την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτημάτων, e-Πρωτόκολλο.

Από τον Οκτώβριο 2017 παρέχονται επίσης ηλεκτρονικά οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης, Προκαταβολής και Ανάληψης Κρατήσεων.

Πετύχαμε με γρήγορους ρυθμούς να λειτουργούμε πανελλαδικά και ν’ ανταποκριθούμε στη δέσμευσή μας απέναντι στον τεχνικό – επιστημονικό κόσμο της χώρας για τη μετατροπή του ΤΜΕΔΕ σε πάροχο ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών.

Εξασφαλίζουμε μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα

Το ΤΜΕΔΕ είναι καθολικός διάδοχος της εγγυοδοσίας – πιστοδοσίας του τέως τομέα ΤΣΜΕΔΕ του Ε.Τ.Α.Α, συνεπώς δικαιούται και του ανήκει η περιουσία που συσσώρευσε στη διάρκεια του χρόνου η συνεισφορά των μελών του.

Κατ’ εφαρμογή των προβλεπόμενων από τον ασφαλιστικό νόμο 4387/2016 εκπονήθηκε η Οικονομική Μελέτη του νέου φορέα από την εταιρεία Grant Thornton για την επιστημονικά τεκμηριωμένη περιουσίας που πρέπει να μεταβιβαστεί στο ΤΜΕΔΕ.

Με σειρά πρωτοβουλιών, επαφών, συναντήσεων, επιστολών αναδείξαμε προς τους αρμόδιους υπουργούς και στο σύνολο του πολιτικού κόσμου το δίκαιο του αιτήματος ολοκλήρωσης της μεταφοράς της περιουσίας που μας αναλογεί, με βάση την περιουσία που προστέθηκε στο τ. ΤΣΜΕΔΕ αποκλειστικά και μόνο από την δραστηριότητα της Εγγυοδοσίας – Πιστοδοσίας και ΟΧΙ από ασφαλιστικές εισφορές.

Αξιοποιούμε κάθε νομική δυνατότητα προκειμένου να διασφαλίσουμε την περιουσία που αναλογεί στο Ταμείο, η οποία είναι δικά μας χρήματα, των μηχανικών. Αυτή θα επιτρέψει την απρόσκοπτη συνέχιση της εγγυοδοσίας – πιστοδοσίας του επιστημονικού – τεχνικού κόσμου της χώρας για ν’ ασκεί τη δραστηριότητά του, προσφέροντας στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Πετύχαμε να διαμορφώσουμε μια ισχυρή επιχειρηματολογία, την οποία κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει ή να αμφισβητήσει, αναδεικνύοντας την οικονομική αλλά και την ηθική πλευρά του ζητήματος μεταφοράς της περιουσίας που αναλογεί στο ΤΜΕΔΕ.

*Ο Κωνσταντίνος Μακέδος είναι πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ.

Παλαιότερα άρθρα: