Μειώσεις Τιμών Φυσικού Αερίου τουλάχιστον 16% σε όλους τους πελάτες

Διαβάστε επίσης

Σημαντικά χαμηλότερες τιμές φυσικού αερίου θα απολαύσουν όλοι οι πελάτες της ΔΕΠΑ (νοικοκυριά, βιομηχανία, ηλεκτροπαραγωγή) για τις ποσότητες που καταναλώνουν από την 1η Απριλίου 2015 και μετά.

Πιο συγκεκριμένα, η ΔΕΠΑ σε συντονισμό με το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρεί με βάση τις τρέχουσες τιμές εισαγωγής και εφόσον δεν υπάρξει κάποια απρόσμενη μεταβολή στη ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, σε μειώσεις τιμών προς όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες καταναλωτών αερίου κατά τουλάχιστον 16% σε σχέση με εκείνες που ίσχυαν τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή το Μάρτιο του 2015.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις αρχές Ιουλίου αναμένεται να υπάρξει και νέα μείωση των τιμών του αερίου, υπό την προϋπόθεση ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και η ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο θα παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα.

Παλαιότερα άρθρα: