Να μπούνε στη Διαύγεια όλα τα κονδύλια για το μεταναστευτικό – προσφυγικό

Διαβάστε επίσης

Την αναλυτική κατανομή της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Ελλάδα για προγράμματα που σχετίζονται με τη διαχείριση του προσφυγικού-μεταναστευτικού παρουσίασε, με επεξηγηματικό σημείωμά του, το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Το ζητούμενο όμως δεν είναι η εισροή των χρημάτων. Αυτή δεν αμφισβητείται. Αυτό που πρέπει να γίνει γνωστό είναι η ανάλυση της δαπάνης που προέρχεται τόσο από κοινοτικούς όσο και από εθνικούς πόρους. Και αυτή δυστυχώς δεν είναι γνωστή καθώς έχει εξαιρεθεί η δημοσιοποίηση, των περισσότερων από αυτές, στη Διαύγεια. Πρόκειται για μια ακατανόητη απόφαση που πρέπει να αλλάξει και μάλιστα αναδρομικά, αν αυτό είναι δυνατόν.

Η Διαύγεια γιο αυτό ακριβώς δημιουργήθηκε. Για να γνωρίζει ο κάθε πολίτης το πως και γιατί δαπανάται και το τελευταίο ευρώ από το κρατικό ή αυτοδιοικητικό χρήμα. Εν τέλει το δικό του ευρώ.

Το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση τα χρήματα έρχονται στην πλειοψηφία τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αλλάζει την ουσία που είναι η ανάγκη πλήρους διαφάνειας στη διαχείρισή τους.

Σύμφωνα, πάντως, με το πληροφοριακό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Managing Migration, EU Financial Support to Greece», η χρηματοδότηση ανέρχεται συνολικά σε 1,522 δισ. ευρώ. Για την Ελλάδα, από τα εθνικά προγράμματα για την περίοδο 2014-2020 δόθηκαν ως έκτακτη χρηματοδότηση τόσο σε υπουργεία, όσο και σε διεθνείς οργανισμούς και ΜΚΟ 561 εκατομμύρια ευρώ (2014-2015).

Το 2015 τα εθνικά προγράμματα αναθεωρούνται και αφορούν πλέον την προγραμματική περίοδο 2015-2020. Στην πραγματικότητα, οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις τρέχουν από τις αρχές του 2016 και μετά.

Για την Ελλάδα- υπουργεία και δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμοί και ΜΚΟ από τακτική και έκτακτη χρηματοδότηση- από τα αναθεωρημένα εθνικά προγράμματα, για την περίοδο 2015-2020, διατίθεται τακτική και έκτακτη χρηματοδότηση 961 εκατομμυρίων ευρώ. Προσθέτοντας, επομένως, στα 561 εκατ. ευρώ έκτακτης χρηματοδότησης -με βάση τα εθνικά προγράμματα 2014-2020, τα 961 εκατ. ευρώ έκτακτης και τακτικής χρηματοδότησης -με βάση τα αναθεωρημένα εθνικά προγράμματα για την περίοδο 2015-2020- προκύπτει συνολικά το ποσό των 1,522 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά, όπως επισημαίνεται στο σχετικό σημείωμα, τα 961 εκατομμύρια ευρώ τακτικής και έκτακτης χρηματοδότησης κατανέμονται ως εξής: Από τα 561 εκατομμύρια ευρώ τακτικής χρηματοδότησης (AMIF KAI ISF) έχουν ήδη πιστωθεί τα 153 εκατομμύρια ευρώ σε δημόσιες υπηρεσίες και διεθνείς οργανισμούς (ΥΑ/ΟΗΕ, ΔΟΜ και EASO), 400 εκατομμύρια ευρώ έκτακτη χρηματοδότηση (ΕΜΑS DG HOME& ESI DG ECHO) σε δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς (ΥΑ/ΟΗΕ, ΔΟΜ και EASO) και ΜΚΟ. Από αυτά έχουν ήδη διατεθεί τα 311 εκατομμύρια ευρώ. Από τα 400 εκατομμύρια ευρώ έκτακτης χρηματοδότησης, τα 197,4 εκατομμύρια ευρώ αφορούν αποκλειστικά και μόνο διεθνείς οργανισμούς (ΥΑ/ΟΗΕ, ΔΟΜ και EASO) και ΜΚΟ, από το χρηματοδοτικό εργαλείο ESI, DG ECHO.

Τέλος, όπως υπογραμμίζεται, η περίοδος απορρόφησης αφορά μέχρι και το 2020, ενώ σήμερα η απορρόφηση βρίσκεται περίπου στο 35%. Οι χρηματοδοτήσεις που αφορούν το αναθεωρημένο εθνικό πρόγραμμα για την περίοδο 2015-2020 ούτε έχουν διατεθεί, ούτε έχουν απορροφηθεί εν συνόλω ακόμη, από τον οποιοδήποτε δικαιούχο -δημόσιο, διεθνή οργανισμό ή ΜΚΟ- που παρέχει υπηρεσίες για το προσφυγικό στην Ελλάδα.

Παλαιότερα άρθρα: