Νέα προκήρυξη για μόνιμο προσωπικό στο υπουργείο Οικονομικών

Διαβάστε επίσης

Στην πρόσληψη μόνιμων υπαλλήλων θα προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να καλύψει τις άμεσες ανάγκες του. Το ΑΣΕΠ ετοιμάζει νέα προκήρυξη για 49 θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού που θα ανακοινωθεί μέσα στο επόμενο διάστημα.

Επειδή πάντα οι προκηρύξεις του υπουργείου Οικονομικών έχουν μεγάλη συμμετοχή, τα επιπλέον προσόντα θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή των υποψηφίων. Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ.

Η γνώση ξένων γλωσσών και οι μεταπτυχιακές σπουδές θα δώσουν επιπλέον μόρια στους υποψηφίους. Τέλος η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, καθώς και η εμπειρία αποτελούν κρίσιμους παράγοντες που «σφραγίζουν» το διαβατήριο διορισμού των υποψηφίων, καθώς τους προσφέρουν πολύτιμα έξτρα μόρια στην τελική κατάταξη.

Στα απαραίτητα προσόντα περιλαμβάνονται:

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Παλαιότερα άρθρα: