Ο καλύτερός μας πελάτης είναι η Τουρκία!

Διαβάστε επίσης

Η Τουρκία έχει εξελιχθεί στον καλύτερο εισαγωγέα της Ελλάδας!Δείτε τους σχετικούς πίνακες. Στον πρώτο πίνακα που αναφέρεται σε ένα τρίμηνο μόνο πολλαπλασιάστε τα ποσά επί 4 για να καταλάβετε που βρίσκονται τα νούμερα σε ετήσια βάση. …

11053687_585509051583476_93961529192687592_n

11018849_585509084916806_5236590630440872855_n

Παλαιότερα άρθρα: