‘’Οι 5 πυλώνες για την Ανασυγκρότηση του Πρωτογενούς Τομέα’’

Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Νάκος

Σε πέντε πυλώνες θα στηριχθεί το σχέδιο για την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες που τρέχουν από το Κυβερνητικό ρεπορτάζ.
Αρχικά,τα νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης θα είναι διάρκειας έξι ετών και θα περιλαμβάνει δράσεις ύψους 3,9 δις,ενώ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυκης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου θα επιθυμούσε κάποια από τα μέτρα να προκηρυχθούν εντός του επόμενου τριμήνου.
Πιο συγκεκριμένα, το 30% του νέου προγράμματος θα εκχωρηθεί στις 13 περιφέρειες της χώρας για δημόσιες και ιδιωτικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις. Παράλληλα, στις περιφέρειες εκχωρείται και το 100% του νέου Leader, με ταυτόχρονη δυνατότητα παρέμβασης και σε ορεινές-μειονεκτικές περιοχές. Και κάτι λίγο πιο παρασκηνιακό , που νομίζω αξίζει να αναφερθεί είναι το γεγονός πως τους τελευταίους μήνες ο γενικός γραμματέας Χαράλαμπος Κασσίμης είχε έντονες επαφές με φορείς από την Ε.Ε, προκειμένου να ολοκληρωθεί σε πιο αποτελεσματικό θεωριτικά πλαίσιο) η Ελληνική πρόταση. Από το Υπουργείο διαμηνύουν ότι ο στόχος είναι ένας ‘’Στα τέλη του 2020 ο αναμορφωμένος, εξωστρεφής αγροτικός τομέας να έχει αυξήσει την ποσοστιαία συνεισφορά στο ΑΕΠ και στην παραγωγή θέσεων εργασίας.’’
Σε πέντε βασικές κατηγορίες λοιπόν ομαδοποιούνται τα μέτρα του νέου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης.Πρόκειται για τις ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις στον γεωργικό και δασικό τομέα, επενδύσεις εκτός πρωτογενούς τομέα (διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της υπαίθρου και δημιουργία θέσεων απασχόλησης), γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα και μέτρα προστασίας της παραγωγής και διασφάλισης του αγροτικού εισοδήματος, καθώς και δομές υποστήριξης του αγροδιατροφικού συστήματος. Ας τις δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά
1)‘’Ιδιωτικές Επενδύσεις στον γεωργικό και δασικό τομέα’’
1α) Σχέδια Βελτίωσης : ‘’Aνάπτυξη και εκσγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
1β) Νέοι Αγρότες –Start up : ‘’ Παρέχεται δυνατότητα ενίσχυσης της πρώτης εγκατάστασης νέων στις αγροτικές περιοχές με έως 40.000 ευρώ. Συμπληρωματικά, από τον πυλώνα Ι προβλέπεται η στήριξή τους με «μπόνους» 25% επί της αξίας των δικαιωμάτων ενισχύσεων για μια πενταετία. 
1γ )Ενίσχυση πολύ μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
1δ) ‘’Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων’’,- με διευρυμένες δυνατότητες για πρώτη φορά ως προς την επιλεξιμότητα επενδύσεων σε κλάδους με τελικό προϊόν μη γεωργικό, όπως της ζυθοποιίας, αλευροποιίας, αιθέριων ελαίων, κοσμετολογίας και διατροφής, επεξεργασίας καπνού, παραγωγής προϊόντων θρέψης φυτών, παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης, παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής κ.λπ.  
1 ε) ‘’Οργάνωση παραγωγών σε υγιή παραγωγικά σχήματα’’. Ενισχύεται και ενθαρρύνεται η σύσταση Ομάδων Παραγωγών με 100% κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους και παρέχονται κίνητρα για συλλογικές επενδύσεις με αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης κατά 20 μονάδες σε σχέση με μεμονωμένους παραγωγούς. Κοινοτική συμμετοχή 27 εκατ.
 1στ) ‘’Συνεργασία – Προώθηση καινοτομίας’’. Ενισχύεται η συνεργασία και δικτύωση μεταξύ των ομάδων στον αγροδιατροφικό τομέα για την προώθηση της καινοτομίας και τη σύνδεση της έρευνας με τη γεωργική πρακτική και τις επενδύσεις του πρωτογενούς τομέα.
2. ‘’Δημόσιες επενδύσεις στον γεωργικό και δασικό τομέα’’
2 α)’’Εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα – Ταμιευτήρες’’
2 β) ‘’Αγροτική & δασική οδοποιία’’
Ενισχύονται έργα προσβασιμότητας στις γεωργικές και δασικές εκμεταλλεύσεις με δικαιούχους τους δήμους ή/και τους διαχειριστές δασών.
2γ)’’Κτηνοτροφικά πάρκα’’.
Ενισχύονται πιλοτικά οι δημόσιες υποδομές που αφορούν στην ενθάρρυνση ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε κτηνοτροφικά πάρκα. 
3. ‘’Δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις εκτός πρωτογενούς τομέα’’
Για τη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της υπαίθρου και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης προβλέπονται:
3 α)’’Μέτρα εκκίνησης νέων επιχειρήσεων (ΜΜΕ – start up)’’ σε μη γεωργικές δραστηριότητες (15 – 25.000 ενίσχυση).
3 β)‘’Ιδιωτικές επενδύσεις από ΜΜΕ στον αγροτουρισμό, την οικοτεχνία, τη βιοτεχνία, τις υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές μέσω Leader.’’
3 γ)‘’Δημόσιες επενδύσεις για την ανάπλαση οικισμών, την ανάπτυξη και προστασία των δασικών περιοχών, επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ευρυζωνική υποδομή, υποδομές μικρής κλίμακας σχετικά με τον τουρισμό και πολιτισμό κ.λπ., κυρίως μέσω Leader. Κοινοτική συμμετοχή 450 εκατ. για ιδιωτικές και δημόσιες παρεμβάσεις μέσω Leader.’’
4. ‘’Περιβάλλον και προστασία της παραγωγής’’
Τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα και τα μέτρα προστασίας της παραγωγής και διασφάλισης του αγροτικού εισοδήματος αφορούν:
4 α) ‘’Τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.
4 β)’’Γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δράσεις που προωθούν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον και μετριάζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ή προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας και των δασών στην κλιματική αλλαγή. ‘’
4 γ) ‘’Δράσεις για την καλή διαβίωση των ζώων’’.
4 δ)’’Ενισχύσεις σε γεωργούς περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα.
4 ε)’’Για την προστασία της παραγωγής και τη διασφάλιση του εισοδήματος από ακραία φαινόμενα και φυσικές καταστροφές, κυρίως από έντονες χαλαζοπτώσεις και βροχοπτώσεις, προβλέπεται η ‘’ενίσχυση επενδύσεων για την προληπτική προστασία (για παράδειγμα αντιχαλαζική και αντιβρόχινη) και η ενίσχυση για την αποκατάσταση των ζημιών.’’ Οι μεμονωμένοι παραγωγοί θα ενισχύονται με ποσοστά, της τάξης του 80%, και με 100% οι μετέχοντες σε Οργανώσεις Παραγωγών.
5.‘’Αγροδιατροφικό σύστημα και δασικός τομέας’’
Οι δομές υποστήριξης περιλαμβάνουν:
5 α)’’Επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση αγροτώ.
5β)’’Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. 
Το μέτρο αφορά στη δημιουργία συμβουλευτικών δομών για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των παραγωγών από γεωπόνους και κτηνιάτρους ώστε να καλυφθεί το μεγάλο κενό που διαπιστώνεται στον τομέα των γεωργικών εφαρμογών και στην ελληνική περιφέρεια.
Όσον αφορά την προσωπική μου άποψη αυτή είναι γνωστή εδώ και καιρό, και δεν πρόκειται να αλλάξει εάν δεν δω χειροπιαστά αποτελέσματα και κυρίως πράξεις γιατί από λόγια χορτάσαμε.
Κατά τα άλλα οι εταίροι μας είχαν πάθει πλάκα με τα τεράστια συμφέροντα και τις χρυσές μπίζνες που αντίκρυσαν στον αγροτικό χώρο(βλ μαϊμού αποζημιώσεις για δήθεν φυσικές καταστροφές, αδήλωτα εισοδήματα, τεράστια ακίνητη περιούσια σε χαμηλο-αγρότες, κτλπ) , και από ότι έχω καταλάβει οι εποχές των παχέων αγελάδων έχουν περάσει ανεπιστρεπτεί, και δόξα τον Θεό να λέμε. Γιατί ; γιατι επιτέλους θα πρέπει να στρώσουμε τον αδιαφιλονίκητο εγωϊσμό μας και να δουλέψουμε, να δουλέψουμε σκληρά όμως χωρίς να μας αποπροσανατολίζει τίποτα και καμία ιδεοληψία.
Από την άλλη καλή είναι η ανάπτυξη και το ζεστό χρήμα βρε χρυσά μου παιδιά από τις Βρυξέλλες, αλλά το έλλειμα από την φορολόγηση του πρωτογενούς τομέα, (εάν κατατεθούν χωρίς Ισοδύναμα για τους αγρότες τα 2α προαπαιτούμενα) ποιος θα το αναπληρώσει ; Θα υπάρχει Αγροτιά;

Παλαιότερα άρθρα: