Οι εφοπλιστές να γίνουν εθνικοί ευεργέτες

Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Δημήτρης Γκιόκας*

Η χώρα μας βιώνει μια δύσκολη περίοδο, στην οποία τα κονδύλια για το κοινωνικό κράτος – υγεία, παιδεία, πρόνοια – έχουν συρρικνωθεί σημαντικά και η πολιτεία δυσκολεύεται να εξασφαλίσει ένα βασικό πακέτο υπηρεσιών προς τους πολίτες. Σε αυτό το περιβάλλον είναι αναγκαίο όσο ποτέ να επανέλθει ο ιδιότυπος «θεσμός» του επιχειρηματίαεθνικού ευεργέτη, που έκανε κυρίαρχη την εμφάνιση του σε περασμένες δεκαετίες. Του επιφανούς και φιλόπατρι ανθρώπου δηλαδή, που προσφέρει ένα μέρος των κερδών των επιχειρήσεων του για την υποστήριξη και αναβάθμιση διαφόρων κοινωνικών υπηρεσιών και δομών.

Μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να εφαρμοστεί πιλοτικά ο θεσμός δίνεται με τους Έλληνες εφοπλιστές. Στη θέση της οικειοθελούς εισφοράς που πληρώνουν σήμερα και η οποία απέφερε το 2015 μόλις €45 εκ στα δημόσια έσοδα (μ. όρος €105 χιλ ανά ναυτιλιακή εταιρεία), θα μπορούσε να ενταχθεί η συμμετοχή τους σε ένα στοχευμένο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Πιο συγκεκριμένα, έστω ότι για το 2017 αποφασίζεται η ενίσχυση του εξοπλισμού των δημόσιων νοσοκομείων (αγορά μηχανημάτων, αναλώσιμων υλικών, οχημάτων κτλ). Έκαστος εφοπλιστής αναλαμβάνει να υποστηρίξει ένα συγκεκριμένο κομμάτι του προγράμματος, συνεισφέροντας κατ ελάχιστο με το ποσό που του αναλογεί βάσει της εθελοντικής εισφοράς.

Πχ. κάποιος θα αναλάβει τον εκσυγχρονισμό ενός επαρχιακού νοσοκομείου, κάποιος άλλος τη συντήρηση μιας μεγάλης πτέρυγας ενός νοσοκομείου της πρωτεύουσας κ.ο.κ. Αντίστοιχα τις επόμενες χρονιές θα συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση του προγράμματος συντήρησης – ανακαίνισης των σχολικών κτιρίων, σε υποδομές, αναπτυξιακά έργα κτλ. Εφόσον συμπληρώσουν 3 τουλάχιστον χρόνια σε ένα τέτοιο κοινωφελές πρόγραμμα θα αποκτήσουν το δικαίωμα να αναγράφεται επίσημα το όνομα τους στη λίστα εθνικών ευεργετών, ακόμα και στην ονοματοδοσία των έργων που έφεραν εις πέρας.

Η εφαρμογή της πρότασης μπορεί κάλλιστα να επεκταθεί σε όλο το φάσμα του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας αποφέροντας τεράστιο κοινωνικό έργο και δίνοντας ώθηση στην ανάπτυξη. Το σχέδιο αυτό δεν έρχεται να υποκαταστήσει αλλά να συμπληρώσει τις κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχει το κράτος και να καλύψει τα μεγάλα κενά που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια. Στοχεύει επίσης να κινητοποιήσει τα πιο εύρωστα στρώματα και να εμφυσήσει ένα πνεύμα αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς, που θα δυναμώσει τους δεσμούς μεταξύ των μελών της ελληνικής κοινωνίας.

Δημήτρης Γκιόκας είναι Οικονομικός Αναλυτής, μέλος της προσωρινής συντονιστικής επιτροπής της Δημοκρατικής Ευθύνης.

Παλαιότερα άρθρα: