Οι φόβοι της Moody’s για την ελληνική οικονομία

Διαβάστε επίσης

Έκθεση της Moody’s αναφέρει ότι παραμένει αυξημένη η ευαισθησία της Ελλάδας σε κίνδυνο εκδήλωσης ατυχημάτων, κυρίως λόγω του τραπεζικού συστήματος της χώρας που παραμένει πιεσμένο.

Ο οίκος αξιολόγησης αναφέρει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ως τη μεγαλύτερη πρόκληση για τις τράπεζες και αποτιμά τις απώλειες των στοιχείων του ενεργητικού του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από το 2011 μέχρι τον Ιούλιο του 2018.

Τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ανέρχονταν στα 291 δισ. ευρώ στις 31 Ιουλίου του 2018.

Μεταξύ Δεκεμβρίου 2011 και Ιουλίου 2018, το συνολικό ενεργητικό των ελληνικών τραπεζών υποχώρησε με μέσο ετήσιο ρυθμό 7%, κυρίως επειδή τα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, τα οποία αντιστοιχούσαν στο 64% του συνολικού ενεργητικού, μειώνονταν με ετήσιο ρυθμό 5%.

Μέρος της μεγάλης μείωσης στα δάνεια οφείλεται και στα μέτρα απομόχλευσης των ελληνικών τραπεζών, καθώς αφαίρεσαν ξένες θυγατρικές από τους ισολογισμούς τους και μείωσαν το μεγάλο ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους (NPEs).

Επίσης, οι επενδύσεις μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 15%, από τα 72 δισ. ευρώ το 2011 στα 25 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2018.

Η Moody’s παρατηρεί ότι, ενώ η Ελλάδα έχει υψηλή βαθμολογία στους δείκτες παγκόσμιας διακυβέρνησης, παίρνει χαμηλή βαθμολογία στην αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, στο κράτος δικαίου και στον έλεγχο της διαφθοράς, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ευρωζώνης.

Αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι υπήρξε σημαντική πρόοδος στην ευθυγράμμιση των παλιών, αδύναμων και πολιτικοποιημένων θεσμών της χώρας μας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αναφέροντας ως παραδείγματα την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και των ρυθμιστικών αρχών, όπως η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ο οίκος αναφέρει ότι ο ελληνικός τραπεζικός τομέας εξακολουθεί να βρίσκεται υπό πίεση και η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων παραμένει η βασική πρόκληση για τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες είχαν σχεδόν 89 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Αυτός ο τεράστιος όγκος μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων καταναλώνει πόρους και μειώνει την κερδοφορία και το κεφάλαιο των τραπεζών, σύμφωνα με τη Moody’s.

Παλαιότερα άρθρα: