Όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις για την άσκηση αλιευτικού τουρισμού

Διαβάστε επίσης

Καθορίστηκαν με Κοινή Υπουργική Απόφασης του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, και των συναρμόδιων υπουργών Τουρισμού, Ολγας Κεφαλογιάννη και Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργου Καρασμάνη, οι όροι και οι προϋποθέσεις διενέργειας του αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς και κατόχους επαγγελματικών σκαφών, που επιθυμούν να ασκήσουν αλιευτικό τουρισμό, παράλληλα με τις επαγγελματικές αλιευτικές τους δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα αλιευτικά σκάφη που διενεργούν αλιευτικό τουρισμό υποχρεούνται:

-Να έχουν ολικό μήκος μέχρι 15 μέτρα.
-Να είναι εφοδιασμένα με επαγγελματική άδεια αλιείας με εργαλεία, εκτός της τράτας βυθού με δίχτυα και του γρίπου που σύρεται από σκάφος.
-Να πληρούν τις προϋποθέσεις των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους σχετικούς νόμους.
-Να παραλαμβάνουν έως 12 επιβάτες.
-Να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό αξιοπλοΐας.

Κατά τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού, οι επαγγελματίες αλιείς ή σπογγαλιείς θα προβαίνουν σε επίδειξη τεχνικών αλιείας ή σπογγαλιείας, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και αλιευτική νομοθεσία, χρησιμοποιώντας τις αλιευτικές μεθόδους και εργαλεία που καθορίζονται στην επαγγελματική άδεια του σκάφους, με εξαίρεση την τράτα βυθού με δίχτυα και το γρίπο που σύρεται από σκάφος.

Ο αλιευτικός εξοπλισμός θα πρέπει να είναι διευθετημένος κατά τέτοιο τρόπο επί του σκάφους, ώστε να μην εμποδίζει την ελεύθερη και την ασφαλή κίνηση των επιβαινόντων, καθώς και οποιαδήποτε δραστηριότητα πάνω σε αυτό.

Οι επιβάτες τουρίστες επιτρέπεται να αλιεύουν μόνο με εργαλεία πετονιά, συρτή και καθετή, ο χειρισμός των οποίων πραγματοποιείται χειροκίνητα και όχι με μηχανική υποβοήθηση, καθώς και να συμμετέχουν με ευθύνη του κυβερνήτη του σκάφους και κατά τη διενέργεια αλιευτικών δραστηριοτήτων, μόνο σε εργασίες από την εκτέλεση των οποίων δεν διατρέχει κίνδυνο η ασφάλειά τους.

Η παραλαβή επιβατών για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής υπό τη σύναψη συμβάσεων ολικής ναύλωσης ή την εκτέλεση ημερήσιων θαλάσσιων ταξιδιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4256/2014, απαγορεύεται.

Παράλληλα, στην απόφαση ορίζεται η διαδικασία έγκρισης, που προβλέπει ότι οι ενδιαφερόμενοι αλιείς οφείλουν να υποβάλλουν αναγγελία έναρξης διενέργειας αλιευτικού τουρισμού στην Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας όπου έχει καταχωρηθεί στα Μητρώα της το επαγγελματικό αλιευτικό ή σπογγαλιευτικό σκάφος.

Τέλος, καθορίζονται και οι κυρώσεις σε παραβάτες της απόφασης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, η εφαρμογή της απόφασης αυτής, όχι μόνο θα ενισχύσει το εισόδημα των αλιέων, αλλά θα ανοίξει και έναν νέο τομέα τουριστικής δραστηριότητας, που θα ευνοήσει τον ελληνικό τουρισμό.

Μέσω αυτής της εναλλακτικής μορφής τουρισμού, ο τουρίστας θα έρθει μέσω των ψαράδων σε επαφή με τον πλούτο των θαλασσών. Οι επισκέπτες θα μπορούν να επιβιβάζονται στα αλιευτικά σκάφη, όπου θα ενημερώνονται για τις τεχνικές αλιείας-σπογγαλιείας και την υδατοκαλλιεργητική παραγωγή, ενώ θα μπορούν να φιλοξενούνται σε αλιευτικές κοινότητες.

Οι τουρίστες θα γνωρίζουν τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και τοπική γαστρονομία, θα μπορούν να συμμετέχουν σε διοργάνωση γιορτών και εκδηλώσεων στις αγροτικές και αλιευτικές περιοχές και θα έρχονται σε επαφή με τα τοπικά έθιμα, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις κάθε περιοχής.

Παλαιότερα άρθρα: