ΟΟΣΑ: Αρνητικές επιδράσεις στην αγορά εργασίας από τις πολιτικές εξελίξεις

Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Οι πολιτικές εξελίξεις που υπάρχουν σχετικά με το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το Ευρώ ή την επί μακρόν επιδιωκόμενη συμφωνία μεταξύ των δανειστών και της Κυβέρνησης, έχουν δημιουργήσει ένα αβέβαιο περιβάλλον στην οικονομία και πολλά προβλήματα στην αγορά εργασίας. Τα προβλήματα που κυριαρχούν στην αγορά εργασίας είναι η μεγάλη ανεργία και το γεγονός πως εξαιτίας των κεφαλαιακών ελέγχων πολλές πληρωμές έχουν μείνει πίσω.

Συγκεκριμένα, στην έκθεση του ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Employment Outlook 2015) περιγράφεται ότι το ποσοστό απασχόλησης στην Ελλάδα είναι το χαμηλότερο μεταξύ των 34 χωρών του ΟΟΣΑ , μόλις 50%.

Η έκθεση αναφέρει ότι: «Κάποια βελτίωση προβλέπεται έως το τέλος του 2016, αν και οι πρόσφατες εξελίξεις αυξάνουν την αβεβαιότητα σχετικά με τις προβλέψεις αυτές για την αγορά εργασίας. Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα ήταν το υψηλότερο στον ΟΟΣΑ (25,6% τον Μάρτιο) και οι τρεις στους τέσσερις άνεργους αναζητούν εργασία για περισσότερο από ένα χρόνο. Τα ποσοστά ανεργίας της Ελλάδας και της Ισπανίας θα κινούνται πάνω από το 20% έως το τέλος του 2016.»

Η νεολαία επλήγη πολύ βαριά από την οικονομική κρίση, με το 50% σχεδόν των νέων ηλικίας 15 – 24 ετών να είναι άνεργοι, ένα ποσοστό υπερτριπλάσιο από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Επιπλέον, το 27% των νέων ηλικίας 15-29 ετών ήταν χωρίς εργασία και χωρίς επιμόρφωση ή εξειδίκευση. Αν και το σχετικό ποσοστό ήταν ιστορικά υψηλότερο στην Ελλάδα από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ, η διαφορά εκτινάχθηκε από τις 3 στις 13 ποσοστιαίες μονάδες από την έναρξη της κρίσης, σύμφωνα με τη έκθεση.

Η μείωση του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα το 2012 κατά 22% για τους εργαζόμενους άνω των 25 ετών και κατά 32% για τους μικρότερους των 25 ετών είχε ως αποτέλεσμα ο λόγος του κατώτατου προς τον μέσο μισθό να μειωθεί στο 45%, που είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (50%).

Ακόμη η έκθεση αναφέρει για τις αποδοχές: «Η πρόσφατη πρόταση για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ τον μήνα θα ήταν μία σημαντική αύξηση, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των ιστορικά υψηλών ποσοστών ανεργίας. Μία εναλλακτική στρατηγική για την αύξηση των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων με κατώτατο μισθό θα ήταν να μειωθούν οι εισφορές τους για την κοινωνική ασφάλιση ή να καθιερωθούν εργασιακά επιδόματα.»

«Η ενεργός στήριξη στην Ελλάδα για την απασχόληση των άνεργων και των χαμηλόμισθων παραμένει περιορισμένη», σημειώνει ο ΟΟΣΑ. «Καθώς οι αγορές εργασίας ανακάμπτουν και η δυνατότητα στήριξης της απασχόλησης διευρύνεται, τα κοινωνικά επιδόματα θα πρέπει να συνδέονται σταδιακά με την ενεργό συμμετοχή στην αναζήτηση εργασίας και επαναπασχόληση.»

Εν κατακλείδι, η συνέχεια ή παύση αυτής της καταστροφικής πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα λόγω των πολιτικών εξελίξεων, αναμένεται να κριθεί μέσα σε αυτές τις μέρες. Η χώρα φαίνεται πως πλέον βρίσκεται σε πλήρη αποσύνθεση, διότι πλέον η οικονομία έχει παγώσει, οι τράπεζες είναι έτοιμες να καταρρεύσουν, οι πολίτες ανέχονται κεφαλαιακούς ελέγχους που ιδιαίτερα τους συνταξιούχους του έχουν ταλαιπωρήσει, και όλα αυτά για την επιμονή της Κυβέρνησης να κάνει ένα συμβιβασμό επιβάλλοντας τους δικούς τους όρους και εκδηλώνουν την ανικανότητα να αντιληφθούν τη διαδικασία που ακολουθείται στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Παλαιότερα άρθρα: