Όργιο φοροδιαφυγής – Πώς τρεις εταιρείες ένδυσης εξαπατούσαν το Δημόσιο

Διαβάστε επίσης

Δικογραφία εναντίον τριών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο τομέα ραφής και εμπορίας ενδυμάτων, για εικονικές ασφαλίσεις εργαζομένων και μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και φόρων, σχηματίστηκε από την Οικονομική Αστυνομία μετά από ελέγχους που διενεργήθηκαν.

Οι επιχειρήσεις αυτές οφείλουν συνολικά στην εφορία περίπου 2.730.000 ευρώ από μη καταβολή ΦΠΑ, ΦΜΥ και λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις, ενώ η ζημία στο ΙΚΑ από τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται στο ποσό των 2.340.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι οι τρεις επιχειρήσεις, που εδρεύουν σε περιοχές της Αττικής, προέβαιναν σε ασφαλίσεις εργαζομένων, χωρίς να καταβάλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, ενώ, επιπλέον, δεν κατέβαλλαν και τους αναλογούντες φόρους. Μάλιστα, οι δύο επιχειρήσεις ασφάλισαν προσωπικό, το οποίο ουδέποτε εργάστηκε σε αυτές ή εργάσθηκε για λογαριασμό άλλων εργοδοτών.

Ακόμη, από ελέγχους που πραγματοποίησε το ΙΚΑ στις έδρες και σε υποκαταστήματα των επιχειρήσεων, διαπιστώθηκε ότι ορισμένες δεν υπήρξαν ποτέ, ενώ άλλες λειτούργησαν για μικρό χρονικό διάστημα. Με σχετικές αποφάσεις του ΙΚΑ, η ασφάλιση των εργαζομένων αυτών των επιχειρήσεων κρίθηκε εικονική και ακυρώθηκε.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι δύο από τις επιχειρήσεις ασφάλιζαν εικονικά εργαζόμενους άλλων επιχειρήσεων, καθώς και τους εργοδότες τους, οι οποίοι κατά το παρελθόν είχαν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στο ίδιο αντικείμενο.

Ειδικότερα, η πρώτη επιχείρηση ασφάλισε εικονικά 18 άτομα άλλης επιχείρησης, καθώς και τον εργοδότη της, ο οποίος όφειλε ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α., ύψους 92.000 ευρώ. Η δεύτερη επιχείρηση ασφάλισε το σύνολο των εργαζομένων άλλης επιχείρησης, η οποία όφειλε ασφαλιστικές εισφορές ύψους 1,5 εκατομμυρίουευρώ, ενώ η ίδια δεν κατέβαλλε επίσης εισφορές ύψους 301.419 ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Παλαιότερα άρθρα: