Πάρτι αποδόσεων για Μετοχικά και Μικτά Αμοιβαία το 1o τρίμηνο

Διαβάστε επίσης

Πολύ σημαντικά κέρδη καρπώθηκαν οι μεριδιούχοι των Μετοχικών και Μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς. Αμφίσημη η πορεία των Ομολογιακών. Ποια αμοιβαία κεφάλαια σημείωσαν τις καλύτερες επιδόσεις ανά κατηγορία.

Με πολύ ικανοποιητικές αποδόσεις για τα μετοχικά και μικτά αμοιβαία κεφάλαια όλων των κατηγοριών έκλεισε το πρώτο φετινό τρίμηνο, καθώς εκμεταλλεύθηκαν την ανοδική πορεία τόσο των αναπτυγμένων, όσο και των αναπτυσσόμενων χρηματιστηριακών αγορών.

Ειδικότερα, από την αρχή του 2021 έως και την 1η Απριλίου, ο S&P 500 ανέβηκε κατά 7,02%, ο Stoxx Europe 600 κατά 8,32%, ο MSCI Emerging Europe διατηρήθηκε σταθερός, ενώ ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας κατέγραψε κέρδη 8,19%. Σε ότι αφορά τώρα τα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, αν και όλα κινήθηκαν ανοδικά, υπεραπέδωσαν για μια ακόμη χρονική περίοδο εκείνα που εστιάζουν σε τίτλους μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Δεύτερη πηγή αποδόσεων προέκυψε κατά το πρώτο φετινό τρίμηνο από την ανοδική πορεία της ισοτιμίας του δολαρίου έναντι του ευρώ, γεγονός που ωφέλησε όσα Α/Κ είναι τοποθετημένα σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία.

Αντίθετα, μετά από μακρόχρονο ράλι, σημάδια κόπωσης και μικτά πρόσημα αποδόσεων παρουσίασαν κατά το πρώτο φετινό τρίμηνο τα Ομολογιακά Α/Κ, (των ελληνικών συμπεριλαμβανομένων), κάτω από το φόβο μιας μελλοντικής ανόδου των επιτοκίων, πράγμα ωστόσο που δεν φαίνεται να προκρίνει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Μετοχικά Εσωτερικού: Κέρδη κατέγραψαν και τα 42 Α/Κ της συγκεκριμένης κατηγορίας μέσα στο πρώτο φετινό τρίμηνο, με πρώτα σε επιδόσεις να είναι τα Δήλος Small Cap (+11,19%), Interamerican Αναπτυσσόμενων Εταιρειών (+9,85%), MetLife Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (+9,57%), 3Κ Μετοχικό Εσωτερικού (+9,23%), Δήλος Blue Chips Μετοχικό Εσωτερικού (+9,14%) και Alpha Trust Hellenic Equity Fund (+9,05%).

Funds of Funds Μετοχικά: Άνοδο από 5,59% έως και 10,39% σημείωσαν κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και τα 27 Α/Κ της κατηγορίας, με πρώτα τα MetLife Εμπορευματικών Αξιών (+10,39%), Alpha Cosmos Stars USA Μετοχικό (+10,26%), Πειραιώς Μετοχικό (+8,43%) και Eurobank I LF Equity Blend (+8,35%).
Funds of Funds Μικτά: Κέρδη από 0,75% έως και 8,27% σημείωσαν τα 39 από τα 41 Α/Κ της συγκεκριμένης κατηγορίας. Από πλευράς επιδόσεων ξεχώρισαν τα Α/Κ της Eurobank με πρώτο το Eurobank I LF Life Cycle 2047 με +8,27%.

Μετοχικά Αναπτυγμένων Αγορών: Ανοδική πορεία μεταξύ 3,88% και 15,68% είχε το σύνολο των είκοσι Α/Κ της κατηγορίας, ενώ ξεχώρισαν τα MetLife Μετοχικό Διεθνών Αναπτυγμένων Αγορών (+15,68%), Ευρωπαϊκή Πίστη Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (+12,06%), Eurobank I LF Equity-Global Equities (+10,28%) και Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού (+10,24%).

Μετοχικά Αμερικής: Κατά το πρώτο τρίμηνο σημείωσαν άνοδο και τα τρία Α/Κ της κατηγορίας (πρώτα τα δύο Α/Κ της Πειραιώς με +8,67% και 8,35% αντίστοιχα και το Triton American με +0,1%).

Μετοχικά Ευρωζώνης: Κέρδη μεταξύ του 4,22% και του 9,48% σημείωσαν κατά το πρώτο φετινό τρίμηνο τα οκτώ Α/Κ της κατηγορίας με πρώτα τα Πειραιώς Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού και το NBG International Funds Sicav/European Allstars (+9,17%).

Μετοχικά Διεθνή: Θετική απόδοση σημείωσαν και τα τρία Α/Κ της κατηγορίας, με υψηλότερη το +8,87% του Alpha Trust Global Leaders.

Μετοχικά Αναπτυσσόμενων Αγορών: Θετικές αποδόσεις προς όφελος των μεριδιούχων τους έχουν σημειώσει και τα οκτώ Α/Κ της κατηγορίας, με πρώτα τα Allianz Αναπτυσσόμενων Μετοχών ΕΜΕΑ (+11,44%), MetLife Αναδυόμενων Αγορών BRIC (+11,14%) και Interamerican Νέα Ευρώπη (+7,57%).

Μικτά: Ανοδικά κινούνται και τα 49 Α/Κ της συγκεκριμένης κατηγορίας, με καλύτερες επιδόσεις να είναι αυτές των Triton Μικτό (+7,85%), Thetis Μικτό (+7,03%), Attica Μικτό Εξωτερικού (+5,96%), MetLife Ευρωπαϊκό Μικτό (+5,74%) και Δήλος Στρατηγικών Τοποθετήσεων Μικτό Εξωτερικού (+5,48%).

Ομολογιακά Ελλάδας: Κατά το πρώτο φετινό τρίμηνο, από τα 33 Ομολογιακά Α/Κ Εσωτερικού, τα είκοσι καταγράφουν θετικές αποδόσεις και τα υπόλοιπα αρνητικές, με τα υψηλότερα κέρδη να τα έχουν σημειώσει τα Α/Κ Alpha Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων (+2,85%), Eurobank Income Plus και Interamerican Income Plus (+2,22% και 2,19%, αντίστοιχα) και Πειραιώς Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (+2,17%).

Ομολογιακά Διεθνή: Από τα 42 Α/Κ της κατηγορίας, τα 31 σημείωσαν άνοδο κατά το πρώτο φετινό τρίμηνο και τα υπόλοιπα 11 απώλειες. Ξεχώρισαν τα Eurobank GF Dollar Plus (+4,05%) και το Δήλος Δολαριακό με +3,95%.

Ομολογιακά Κρατικά Αναπτυγμένων Χωρών: Κέρδη σημείωσαν τα 4 από τα 10 Α/Κ της κατηγορίας. Τις καλύτερες επιδόσεις σημείωσαν τα δύο Α/Κ της Interamerican (+1,71% και +1,68% αντίστοιχα), το MetLife Ομολόγων Δολαριακό (+0,94%) και το Triton Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών (+0,89%).

Ομολογιακά Μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης: Δύο από τα οκτώ Α/Κ της κατηγορίας σημείωσαν κέρδη κατά το πρώτο φετινό τρίμηνο (MetLife Ευρωπαϊκών Εταιρικών Ομολόγων +1,08% και Alpha Euro Εταιρικών Ομολόγων +0,11%).

ΥΓ1: Θα πρέπει να τονιστεί ότι η απόδοση κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου κρίνεται με βάση τον Δείκτη Αναφοράς (Benchmark) που επισήμως υιοθετούν οι διαχειριστές του και συνήθως σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών.

ΥΓ2: Οι αποδόσεις όλων των περιουσιακών στοιχείων των Α/Κ γίνονται σε ευρώ, άρα τα κέρδη ή οι ζημίες που καταγράφουν τα Α/Κ που επενδύουν εκτός Ευρωζώνης επηρεάζονται και από την εξέλιξη των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

ΥΓ3: Οι επενδυτές θα πρέπει να ενημερώνονται και να συνεκτιμούν οποιεσδήποτε προμήθειες και οποιαδήποτε ενδεχόμενα έξοδα επιβαρύνουν κάθε Α/Κ.

ΥΓ4: Τα στοιχεία προέρχονται από επεξεργασία δεδομένων της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.

Πηγή: Euro2day.gr

Παλαιότερα άρθρα: