Ποια είναι η ελληνική λέξη με τα 1.530 παράγωγα και σύνθετα;

Διαβάστε επίσης

Το «Λεξικό των Παραγώγων και Συνθέτων της Νέας Ελληνικής» του καθηγητή Γιώργου Μπαμπινιώτη είναι ένα πρωτότυπο έργο που δεν υπήρχε στην ελληνική λεξικογραφία. Το λεξικό που κυκλοφόρησε πρόσφατα από το Κέντρο Λεξικολογίας αποτελεί ένα βοήθημα για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, αλλά και όσους γράφουν και μιλούν τα ελληνικά και θέλουν να μάθουν πώς γεννιούνται οι λέξεις από άλλες λέξεις.

Ο Έλληνας και η Ελληνίδα θα νιώσουν υπερήφανοι που είναι συνεχιστές μιας ομηρικής γλώσσας η οποία, μέχρι σήμερα, διατηρεί ένα πλούτο παραλλαγών. Παραδείγματα; Το «λέγω» έχει 1.530 σύνθετα και παράγωγα, το «γράφω» 951, το «ποιώ» 852, η «ψυχή» 145, η «γλώσσα» 138, ο «φίλος» 244, η «φωνή» 212, το «βάλλω» 334, το «κράτος» 253.

Παλαιότερα άρθρα: