Ποιοι πληρώνουν και ποιοι κερδίζουν από τη νέα φoροκλίμακα

Διαβάστε επίσης

Επιβαρύνσεις από το ετήσιο εισόδημα των 9.091 ευρώ και πάνω, ελαφρύνσεις για μεσαία εισοδήματα, πολύ βαρύ λογαριασμό για όσους έχουν συνδυασμό εισοδήματος από μισθό και ελευθέριο επάγγελμα και αύξηση του φόρου στα μερίσματα φέρνουν οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων που προτίθεται να φέρει μονομερώς στη βουλή η κυβέρνηση.

Ειδικότερα:

– η νέα κλίμακα που προωθεί η κυβέρνηση έχει τη μορφή:

Από 0-20.000 ευρώ συντελεστής 22%
Από 20.001-30.000 ευρώ 29%
Από 30.001-40.000 ευρώ 37%
‘Ανω των 40.000 ευρώ 45%

-με την κλίμακα αυτή φορολογείται το εισόδημα από μισθούς, συντάξεις ή άθροισμα μισθών και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

-στο φόρο που προκύπτει από την παραπάνω κλίμακα χορηγείται έκπτωση φόρου 2.000 ευρώ η οποία μειώνεται κατά 10 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήματος πάνω από τα 20.000. Η έκπτωση αυτή οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο όριο 9.091 ευρώ αντί των 9.550 που ισχύει σήμερα.

-η ίδια κλίμακα ισχύει και για όσους έχουν μόνο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά χωρίς έκπτωση φόρου (αφορολόγητο όριο).

-θεσπίζεται και νέα κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης η οποία θα λειτουργεί όπως η κλασική φορολογική κλίμακα δηλαδή με υπολογισμό φόρου ανά κλιμάκιο. Η νέα κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης έχει την εξής μορφή:

– 0% για εισόδημα έως 12.000
– 2,2% για εισόδημα από 12.001 έως 20.000 ευρώ
– 5% από 20.001 έως 30.000 ευρώ
– 6,5% από 30.001-40.000 ευρώ
– 7,5% από 40.001 έως και 65.000 ευρώ
– 9% από 65.001 έως και 220.000 ευρώ
– 10% από 220.001 ευρώ και πάνω

Παλαιότερα άρθρα: