Πόρισμα για την προστασία αρχαιολογικών χώρων

Διαβάστε επίσης

Από τον Συνήγορο του Πολίτη

Μία σειρά ζητημάτων, σχετικά με την προστασία των αρχαιολογικών χώρων, ανέδειξε με πόρισμά του ο Συνήγορος του Πολίτη, αφού εξέτασε τη νομιμότητα των εργασιών που γίνονται στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών.

Έπειτα από αναφορά πολίτη, η ανεξάρτητη διοικητική αρχή – που έχει ως δηλωμένο σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και της διοίκησης- πραγματοποίησε έλεγχο νομιμότητας, που αφορούσε αρχικά τη διαδικασία αλλά και την αρμοδιότητα έγκρισης οικοδομικών εργασιών μικρής κλίμακας εντός του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών από την οικεία υπηρεσία δόμησης. Η Αρχή είχε διαπιστώσει έλλειψη σαφούς ρύθμισης για παρόμοιες εργασίες από την αρμόδια υπηρεσία, ενώ η διερεύνηση της συγκεκριμένης αναφοράς ανέδειξε μία σειρά από ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με την πραγματοποίηση οικοδομικών εργασιών εντός αρχαιολογικών χώρων.
Στο πόρισμά του, ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει τα εξής:

α) τη δυνατότητα εκτέλεσης των οικοδομικών εργασιών του άρθρου 13 του Ν. 3028/2002 εντός των αρχαιολογικών χώρων μετά από άδεια του υπουργείου Πολιτισμού και έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών δόμησης,

β) τη µη ταύτιση των εργασιών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας που προβλέπονται από το ν. 3028/2002 για τα ακίνητα μνημεία µε τις προβλεπόμενες από την σχετική υπουργική απόφαση 5219/2004 του Υ.ΠΕ.Κ.Α., περί εργασιών μικρής κλίμακας,

γ) την αναγκαιότητα άμεσης παρέμβασης της αρχαιολογικής υπηρεσίας για λόγους τήρησης της ευπρέπειας των αρχαιολογικών χώρων και προστασίας των επισκεπτών τους, καθώς και την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης περί έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας,

δ) την ανάγκη αποσαφήνισης των αρμοδιοτήτων των αρχαιολογικών και των πολεοδομικών υπηρεσιών, σε ό,τι αφορά θέματα καθορισμού χρήσεων γης και ειδικών όρων δόμησης,

ε) την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών κανονιστικής ρύθμισης των επιτρεπόμενων χρήσεων εντός Ζωνών Β΄ προστασίας, καθώς και τη στενότερη συνεργασία των υπουργείων Πολιτισμού και Π.Ε.Κ.Α. µέσω κοινής διυπουργικής επιτροπής για την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων,
στ) την έλλειψη του αναγκαίου επιστημονικού προσωπικού,

ζ) την ανάγκη διάθεσης πιστώσεων και την ενίσχυση κυρίως των περιφερειακών υπηρεσιών, µε τη διάθεση/ αναδιάταξη/ ορθολογικότερη κατανομή ειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού και

η) την ανάγκη έκδοσης της προβλεπόμενης από την παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 3028/2002 απόφασης του υπουργού Πολιτισμού, που εκκρεμεί.