«Πράσινο φως» και από τη Βουλή για τις έρευνες πετρελαίου

Διαβάστε επίσης

Επικυρώθηκαν και από τη Βουλή οι συμβάσεις για τις έρευνες πετρελαίου σε Ιωάννινα, Κατάκολο και Δυτικό Πατραϊκό Κόλπο.

Οι συμβάσεις θα εκτελεστούν από τις κοινοπραξίες:

* ENERGEAN OIL & GAS – TRAJAN OIL AND GAS LIMITED για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή Κατάκολο.

* ENERGEAN OIL & GAS – PETRA PETROLEUM INC για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή των Ιωαννίνων.

* ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ – EDISON INTERNATIONAL- PETROCELTIC RESOURCES plc για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή Πατραϊκός Κόλπος.

Η διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή των κοινοπραξιών ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2012 και οι συμβάσεις θα τεθούν σε ισχύ το επόμενο διάστημα.

Εξάλλου στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται μια ακόμη σύμβαση μεταξύ του ελληνικού δημοσίου αφενός και τις Kavala Oil και Energean Oil & Gas αφετέρου, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 σύμβαση για την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της KAVALA OIL A.E., η οποία κυρώθηκε με τον ν. 2779/1999. Η τροποποίηση αφορά συγκεκριμένα την κατάργηση της υποχρέωσης της εταιρίας να πουλά το παραγόμενο πετρέλαιο αποκλειστικά στα ΕΛΠΕ. Ήδη η Energean προχώρησε σε συμφωνία με την ΒΡ η οποία θα αγοράζει την παραγωγή της.

Παλαιότερα άρθρα: