Προβλήματα στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Στον τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα, τα οποία έχουν αρχίσει να εντείνονται καθώς τα Πανεπιστήμια λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αιτούνται την μείωση των θέσεων των υποψήφιων φοιτητών σε ότι αφορά τις σχολές της Αττικής. Άλλο ένα αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι να αλλάξει το σύστημα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, καθώς το ήδη υπάρχον χρήζει ριζικής αναγέννησης.

Ως προς το πρώτο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας, δηλαδή να μειωθούν οι θέσεις των Πανεπιστημίων της Αττικής και να αυξηθούν στην Περιφέρεια, φαίνεται πως κινείται η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία περιορίζει τις μετεγγραφές των φοιτητών από σχολές της Περιφέρειας σε κεντρικές σχολές.

Συγκεκριμένα, η απόφαση βάζει όριο σε ότι αφορά τις μετεγγραφές. Θα καθορίζεται από τις ίδιες τις σχολές το όριο αυτό και δεν θα υπερβαίνει το 10% για κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Θα αφορά δύο κατηγορίες φοιτητών.

α) όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας

β) όσους έχουν ανυπέρβλητη οικονομική δυσχέρεια

Δεν θα ισχύουν τα άλλα κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή να είναι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και ορφανοί.

Οι συνέπειες μίας τέτοιας απόφασης είναι η πρόκληση πολλών προβλημάτων σε διάφορες οικογένειες που για παράδειγμα το παιδί τους έχει τύχει να περάσει σε σχολή της Περιφέρειας, αλλά με το προηγούμενο νομικό πλαίσιο λόγω του ότι η οικογένεια είναι τρίτεκνη ή ορφανή, να μπορούσε να έρθει στην πόλη που διαμένουν οι γονείς. Αυτό συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση, λόγω των εξόδων για την διαβίωση του παιδιού, όπου και αν αυτό έχει καταφέρει να περάσει.

Ως προς το αίτημα της αλλαγής του συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσα στην εβδομάδα το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ένα εναλλακτικό σύστημα που θα ισχύσει από την επόμενη χρονιά και στο οποίο οι μαθητές θα έχουν δύο δυνατότητες:

1) είτε να δώσουν εξετάσεις σε 4 μαθήματα και να είναι υποψήφιοι σε ένα επιστημονικό πεδίο.

2) είτε να διευρύνουν τις επιλογές τους, και να εξετάζονται σε 5 μαθήματα και με αυτό τον τρόπο να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και σε δεύτερο επιστημονικό πεδίο.

 

Πιο αναλυτικά όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Ημερησίας[1]:

«Στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου, διαμορφώνονται τρεις ομάδες προσανατολισμού με πέντε διδασκόμενα μαθήματα η κάθε μία: α)Ανθρωπιστικών Σπουδών (Αρχαία, Ιστορία κατεύθυνσης, Λατινικά, Λογοτεχνία κατεύθυνσης, Κοινωνιολογία), β)Θετικών Σπουδών “Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία (όλα κατεύθυνσης), Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ)”, γ)Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής (Μαθηματικά κατεύθυνσης, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Ιστορία κατεύθυνσης, ΑΕΠΠ, Κοινωνιολογία).

·        Ορίζονται πέντε επιστημονικά πεδία στα οποία θα καταταχθούν με υπουργική απόφαση τα τμήματα των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ που θα διεκδικήσουν οι υποψήφιοι: 1ο πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές  Σπουδές), 2ο  (Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές), 3ο (Σπουδές Υγείας και Ζωής), 4ο (Παιδαγωγικές Σπουδές), 5ο πεδίο (Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής).»

Συμπερασματικά, το ως άνω αναφερόμενο νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση φαίνεται σχετικά πιο εύκαμπτο και με λιγότερη πολυπλοκότητα από το ήδη υπάρχον. Παρόλα αυτά δεν μπορεί κανείς να κρίνει ένα σύστημα πριν καν δοκιμαστεί, καθώς δεν μπορεί να γνωρίζει τις παραμέτρους που έχει το σύστημα αυτό, αλλά και το σημαντικότερο αν θα βοηθάει περισσότερο τους μαθητές ή θα τους περιπλέκει ακόμα περισσότερο.

Εν κατακλείδι, ο τομέας της παιδείας είναι ένας από τους βασικούς τομείς πάνω στους οποίους στηρίζεται η κοινωνία μας και σίγουρα έχει πολλά προβλήματα που θα πρέπει να βρεθούν άμεσες λύσεις με δύο στόχους την όσο το δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών, αλλά και την ταυτόχρονη απλότητα ως προς τις διαδικασίες προκειμένου να μην προκαλείται σύγχυση με τις διάφορες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν.


[1] Άρθρο στην Ημερησία

Παλαιότερα άρθρα: