Προετοιμαστείτε για ένα ακόμα ψέμα…

Διαβάστε επίσης

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, Αρθρο 29 Ν.3986/2011:

«Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων, που προέκυψαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως και 2014 και δηλώνονται με τις δηλώσεις των αντίστοιχων οικονομικών ετών 2011 – 2015»

Η συγκεκριμένη εισφορά παρακρατείται μηνιαία από τους μισθούς των φυσικών προσώπων και κάθε μήνα ο μισθός των εργαζομένων περικόπτεται κατά το προβλεπόμενο ποσοστό. Με βάση τον νόμο αυτό το ποσό θα πρέπει να σταματήσει να παρακρατείται από την 1/1/2015, αφού η διάρκειά του είναι έως την διαχειριστική χρήση του 2014.

Για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και για το νέο χρόνο απαιτείται νομοθετική παρέμβαση, που θα συνιστά έναν νέο, επιπλέον των προβλεπομένων, φόρο για το 2015.

Τώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές το «ορφανοτροφείο» που ονομάζεται Ελληνική κυβέρνηση ετοιμάζεται για εκδρομή, παιδευτικού χαρακτήρα, στο Παρίσι, προκειμένου να συναντήσει τους πατρώνες της και να τους εκθέσει τι ΘΑ θέλανε να ανακοινώσουν στους ιθαγενείς της αποικίας. Ναι, θα είναι και ο «Τοτός» μαζί τους. Ένα από τα πράγματα που θα ζητήσουν είναι και η «μείωση» της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, ώστε ερχόμενοι «μετά βαϊων και κλάδων» στην Θεσσαλονίκη να ανακοινώσουν κάτι που στην ουσία θα είναι η επιβολή, εκ νέου, του φόρου.

Μην τους φτύνεται, ούτε αυτό δεν αξίζουν…

Βλάσης Μανθογιάννης

Παλαιότερα άρθρα: