Πρόσληψη 1.534 πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής σε Δήμους

newego_LARGE_t_641_106672725
Διαβάστε επίσης

Η έγκριση πρόσληψης 1.534 Φυσικής Αγωγής για τη στελέχωση των Ο.Τ.Α. και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ οι οποίοι υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) έτους 2015-16 υπεγράφη και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για τη χρονιά 2015-16 θα προσληφθούν 1534 γυμναστές για Προγράμματα Άθλησης που απευθύνονται σε όλες τις κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες αθλουμένων.

Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος διάρκειας έως 8 μήνες, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και του Οργανωτικού Πλαισίου Π.Α.γ.Ο, Υ.Π.26869/1−10−2013 (ΦΕΚ 2527/Β’/8−10−2013).

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Παλαιότερα άρθρα:

3 απαντήσεις στο “Πρόσληψη 1.534 πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής σε Δήμους”

Σχολιάστε