Πρόστιμα σε Vodafone, WIND, COSMOTE για… υποχρεωτικά “δεσμά” στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

Διαβάστε επίσης

Πρόστιμα συνολικού ύψους 5.486.000 ευρώ στις τρεις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας επέβαλλε ομόφωνα η Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την αυθαίρετη απόρριψη αιτήσεων συνδρομητών τους που ζητούσαν να κρατήσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου και να αλλάξουν δίκτυο. Η παραβίαση αφορά την περίοδο από το 2011 έως και το 2013 και το μεγαλύτερο πρόστιμο, με διαφορά, επιβλήθηκε στην Vodafone.

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια όρισε πρόστιμα 2.593.000 ευρώ στη Vodafone, 1.670.000 ευρώ στη WIND και 1.223.000 ευρώ στην COSMOTE. Για την επιμέτρηση των προστίμων, συνεκτιμήθηκε η έκταση της παράβασης ανά εταιρία, ο συνολικός αριθμός των θιγομένων συνδρομητών, η προκληθείσα οικονομική βλάβη στους καταναλωτές, τα αυξημένα έσοδα των εταιριών που προέκυψαν από τις διαπιστωθείσες παραβάσεις και η ανάγκη αποτροπής παρόμοιων αθέμιτων πρακτικών στο μέλλον.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε η κατά παράβαση της νομοθεσίας διαχείριση αιτημάτων φορητότητας αριθμού, συνολικά κρινόμενη κατά τα έτη 2011, 2012 και 2013.

Η φορητότητα αριθμού χαρακτηρίζεται από την Επιτροπή, «κύριος παράγοντας διευκόλυνσης των καταναλωτών και προώθησης αποτελεσματικού ανταγωνισμού σε αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών». Σε αυτό το πλαίσιο, η μη ομαλή λειτουργία της στην ελληνική αγορά ενέχει κινδύνους σε επίπεδο τόσο μη επαρκούς προστασίας των καταναλωτών, όσο και στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Η ΕΕΤΤ έχει ήδη επιβάλει, από το Νοέμβριο του 2014, νέες ρυθμίσεις που επιταχύνουν και βελτιώνουν τις διαδικασίας για τη φορητότητα.

Η εθνική ρυθμιστική Αρχή, αρμόδια και για θέμα ανταγωνισμού, δηλώνει πως θα συνεχίσει τους ελέγχους, προασπίζοντας σθεναρά τα δικαιώματα των καταναλωτών και τη διαφάνεια στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Σύμφωνα με τον νεότερο σχετικό κανονισμό για την φορητότητα, o υφιστάμενος πάροχος (Δότης) οφείλει να απορρίψει την αίτηση φορητότητας αριθμού μόνο:

-Εάν ο Α.Φ.Μ. ή ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, ή Διαβατηρίου της αίτησης είναι διαφορετικός σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία που έχει ο πάροχος Δότης στην κατοχή του.

-Εάν ο αριθμός (ή οι αριθμοί) για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση είναι μη ενεργός

-Εάν ο αριθμός (ή οι αριθμοί) για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση ανήκει σε άλλον συνδρομητή.

-Στην περίπτωση μεταφοράς ομάδας συνεχόμενων αριθμών, όταν η ομάδα δεν έχει συγκεκριμένο μέγεθος

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης φορητότητας του αριθμού ενός συνδρομητή ο πάροχος Δέκτης οφείλει να ενημερώσει τον συνδρομητή για τους λόγους απόρριψης της αίτησης του και να τον πληροφορήσει για τις απαιτούμενες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί για την επιτυχή διεκπεραίωση της αίτησής του.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, επίσης:

-καθορίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες για την ακύρωση της αίτησης

-επιβεβαιώνεται από τον πάροχο η υποβολή όλων των αιτήσεων φορητότητας και των αιτήσεων ακύρωσης του συνδρομητή

-καθορίζεται διαδικασία αποζημίωσης για καθυστέρηση μεταφοράς και καταχρηστική μεταφορά αριθμών.

Παλαιότερα άρθρα: