Πρόστιμο σε κράτη-μέλη που αρνούνται να δεχτούν πρόσφυγες

Διαβάστε επίσης

Με πρόστιμο 60.000 ευρώ θα επιβαρύνονται όσα κράτη-μέλη της ΕΕ αρνούνται να δεχτούν πρόσφυγες που ζητούν άσυλο και προέρχονται από άλλα κράτη μέλη που είναι ήδη επιβαρυμένα, σύμφωνα με πρόταση της προεδρίας της Μάλτας.

Το ποσό των 60.000 θα αφορά καθέναν από τους πρόσφυγες που απορρίπτονται και θα πρέπει να αποπληρωθεί μέσα σε μια πενταετία.

Η εν λόγω πρόταση, ωστόσο, προβλέπει για τις χώρες που αρνούνται να δεχτούν πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, εναλλακτική δράση. Δηλαδή, οι χώρες αυτές θα μπορούν να συμμετέχουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος με συνοριοφύλακες ή με ειδικούς στην παροχή ασύλου.

Αντίστοιχα, για τα κράτη μέλη που θα δεχτούν τους πρόσφυγες προβλέπεται αποζημίωση, εφόσον όμως πρώτα επιβεβαιωθεί από την Κομισιόν ότι οι χώρες αυτές έχουν πράγματι επιβαρυνθεί σε σημαντικό βαθμό.

Ως ανώτατος αριθμός προσφύγων στην κατανομή φαίνεται να ορίζονται οι 200.000 πρόσφυγες, σύμφωνα με την πρόταση.

Παλαιότερα άρθρα: