Πρωτοποριακή συνεργασία Επεμβατικών Καρδιολόγων και Ακτινολόγων

Διαβάστε επίσης

Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση των ανωμαλιών των στεφανιαίων αγγείων τους μπορεί να προκαλέσει μόνιμες βλάβες σε όλο το δίκτυο αιμάτωσης της καρδιάς, που προϊόντος του χρόνου είναι εξαιρετικά δύσκολο να επανέλθει στο φυσιολογικό, προκαλώντας στους μικρούς ασθενείς άλλου βαθμού μόνιμη αναπηρία.

Διαβάστε τη συνέχεια στο OnlineHealth.gr

Παλαιότερα άρθρα: