Έρχεται ο Ψηφιακός «Σύμβουλος» των επιχειρήσεων

Διαβάστε επίσης

Γράφει η Μαρία-Αρετή Ευαγ. Ζιαζιά

Ψηφιακό «σύμβουλο» επρόκειτο να αποκτήσουν νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αδυνατούν να διαχειριστούν ζητήματα που προκύπτουν από τα κόκκινα δάνεια. Συγκεκριμένα, μέχρι το Πάσχα θα έχουν τεθεί σε λειτουργία τα Κέντρα Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Δανειοληπτών με απώτερο στόχο την άμεση ενημέρωση και πληροφόρηση των δανειοληπτών αναφορικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα κόκκινα δάνεια, ενώ –κατόπιν αιτήσεως των δανειοληπτών- θα μεσολαβούν και θα συνδιαλέγονται με τα πιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές που προκύπτουν από εξυπηρετούμενα ή μη δάνεια.

Αναλυτικότερα, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά και μέσω της σελίδας που θα διαχειρίζεται η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ερωτήματα σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, τον τρόπο διευθέτησης των δανείων τους καθώς επίσης και προτάσεις-συμβουλές διευθέτησης ζητημάτων του οικιακού προϋπολογισμού.

Παράλληλα, θα προσφέρεται στους δανειολήπτες η δυνατότητα να κλείσουν μέσω της εν λόγω ηλεκτρονικής σελίδας, ραντεβού με τους συμβούλους των κέντρων προκειμένου να συζητήσουν ενδεχόμενες προτάσεις και λύσεις.

Ταυτοχρόνως, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης δανειοληπτών θα δύναται να απευθύνονται ορισμένες κατηγορίες πληθυσμού μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται φυσικά πρόσωπα, τα οποία υπέβαλαν στο παρελθόν αίτηση στο Ειρηνοδικείο για υπαγωγή τους στον νόμο Κατσέλη (νόμος 3869/2010) αλλά δεν εκείνη δεν ευδοκίμησε εν τέλει, φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στον πεδίο εφαρμογής του νόμου Κατσέλη και επιλέγουν την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς τους μέσω του θεσμού της διαμεσολάβησης του νόμου 3898/2010, καθώς επίσης και δανειολήπτες οι οποίοι παρουσιάζουν καθυστερήσεις στην πληρωμή των οφειλών τους, όπως αυτό ορίζεται στον Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών.

Βασικός στόχος δε του εν ανωτέρω εγχειρήματος θα είναι τόσο η καταγραφή όσο και παρακολούθηση των αιτημάτων των δανειοληπτών οι οποίοι θα συνδιαλέγονται με τα ΚΕΥΔ. Η Γραμματεία του Κέντρου με τη σειρά της θα αναθέτει την υπόθεση στο αρμόδιο στέλεχος του πλησιέστερου κέντρου, θα πραγματοποιείται καταγραφή των στοιχείων του ενδιαφερόμενου, συλλογή των απαιτούμενων εγγράφων και εν συνεχεία θα παρακολουθείται η εξέλιξη και πορεία της υπόθεσης μέχρι την οριστική διευθέτησή της.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια τα κόκκινα δάνεια εξακολουθούν να μονοπωλούν το τραπεζικό ενδιαφέρον ενώ παραλλήλως οι δείκτες της αγοράς που αποτυπώνουν τη χαμηλή καταναλωτική δύναμη, την έλλειψη επενδύσεων, την ανεργία των Ελλήνων, αποτελούν αδιαμφισβήτητη απόδειξη του αδιεξόδου που έχει βρεθεί η ελληνική οικονομία.

Παλαιότερα άρθρα: