Ψήφισμα εφαρμογής του άρθρου 50 κ’ ακύρωση της Βρετανικής Προεδρίας το 2017

Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Η έκτακτη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία διεξήχθη με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την ψήφο των Βρετανών πολιτών για αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέληξε σε ένα ψήφισμα το οποίο περιγράφει πλήρως την ανάγκη για άμεση έναρξη των διαδικασιών αποχώρησης της Βρετανίας. Χαρακτηριστική του κλίματος που επικρατούσε στην σύνοδο, ήταν η ερώτηση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τους ευρωβουλευτές του UKIP «Γιατί είστε εδώ;»

Το ψήφισμα αυτό εγκρίθηκε με 395 ψήφους έναντι 200 και με 71 αποχές. Με το ψήφισμα αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να σεβαστεί την επιθυμία των βρετανών πολιτών μέσω της ταχείας και συνεπούς εφαρμογής της διαδικασίας αποχώρησης, κατ’ αρχάς με την ενεργοποίηση του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) το συντομότερο δυνατό, ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση έναρξη της διαδικασίας αποχώρησης και των διαπραγματεύσεων.

Οι ευρωβουλευτές υπενθυμίζουν ότι δυνάμει των Συνθηκών απαιτείται έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και ότι το τελευταίο πρέπει να συμμετέχει πλήρως σε όλα τα στάδια των διαφόρων διαδικασιών για τη συμφωνία αποχώρησης και για οποιαδήποτε μελλοντική σχέση.

Ακύρωση της βρετανικής προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2017

Το Κοινοβούλιο καλεί το Συμβούλιο να αλλάξει τη σειρά των προεδριών του, έτσι ώστε η διαδικασία αποχώρησης να μην υπονομεύσει την τρέχουσα διαχείριση των υποθέσεων της Ένωσης.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι προγραμματισμένο να αναλάβει την προεδρία του Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2017. Το ΕΚ θα επιφέρει επίσης αλλαγές στην εσωτερική του οργάνωση προκειμένου αυτή να ανταποκρίνεται στη βούληση των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μάλιστα, το κείμενο του ψηφίσματος αναφέρει ότι οι σημερινές προκλήσεις απαιτούν μεταρρυθμίσεις προκειμένου να καταστεί η Ένωση “καλύτερη και πιο δημοκρατική“, και να “προσφέρει στους πολίτες της αυτό που προσδοκούν”, υπογράμμισαν οι ευρωβουλευτές. “Μπορεί κάποια κράτη μέλη να επιλέξουν να ενσωματωθούν με πιο αργό ρυθμό ή σε μικρότερη έκταση, αλλά ο πυρήνας της ΕΕ πρέπει να ενισχυθεί και να αποφευχθούν λύσεις κατά παραγγελία”.

Τέλος, όπως είναι αναμενόμενο το κλίμα είναι πολύ τεταμένο σε ότι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, μετά το περίφημο Brexit. Τα όργανα πιέζουν για άμεση έναρξη της αποχώρησης από την ΕΕ μέσω της εφαρμογής του άρθρου 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας, προκειμένου να αποκατασταθεί η σταθερότητα στις αγορές.

Παλαιότερα άρθρα: