Πως διαμορφώθηκε το πλεόνασμα του Α’ εξαμήνου στην Alpha Bank

Διαβάστε επίσης

Τους λόγους αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος του α’ εξαμήνου επιχειρεί να αναλύσει η Aplha Bank – Αλφα 0,88% στο εβδομαδιαίο δελτίο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Το πλεόνασμα στο πρωτογενές ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε 1,9 δισ. ευρώ, υψηλότερο κατά 1,5 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, γεγονός το οποίο αποδίδεται:

  • Στη μικρή αύξηση των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού κατά 0,3 δισ. ευρώ
  • Στη μείωση των πρωτογενών δαπανών κατά 0,8 δισ. ευρώ
  • Στη μείωση των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 0,4 δισ. ευρώ

Κάνοντας ειδική μνεία στα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού, η Alpha Bank διαπιστώνει τα εξής:

  • Σημαντική αύξηση των έμμεσων φόρων, σε ετήσια βάση, ό,τι δηλαδή συνέβη και κατά το 2016, εξέλιξη που αποδίδεται στην αύξηση των φορολογικών συντελεστών του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης των ενεργειακών προϊόντων. Ωστόσο, παρά την αύξηση του ΦΠΑ στα προϊόντα καπνού, τα έσοδα αυτής της κατηγορίας υστερούν στο πρώτο πεντάμηνο του 2017 έναντι της περυσινής περιόδου.
  • Ελαφρά μείωση των εσόδων από άμεσους φόρους, στο πρώτο πεντάμηνο του 2017 κατά 429 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016, λόγω κυρίως της μείωσης των εσόδων από τον φόρο στην περιουσία εξαιτίας της διαφοράς στο χρονοδιάγραμμα είσπραξης του ΕΝΦΙΑ στα δύο έτη.

Παρ’ όλα αυτά, η τράπεζα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών, η οποία εξακολουθεί να εξασθενεί. Μάλιστα, οι επιπτώσεις της μείωσης αντανακλώνται στην αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο.

Επιστρέφοντας στο «μέτωπο» των εσόδων, η Alpha Bank επιχειρεί να αντλήσει ορισμένα διδάγματα από το προηγούμενο έτος, προκειμένου να καταδείξει τους ευρύτερους λόγους ενίσχυσης των δημόσιων εσόδων.

Συγκεκριμένα, προσδίδει ιδιαίτερη σημασία:

  • Στην αλλαγή της φορολογικής πολιτικής που χαρακτηρίστηκε από υψηλή επιβάρυνση των συναλλαγών (μεταβολή συντελεστών ΦΠΑ και ΕΦΚ) και συμπίεση του διαθεσίμου εισοδήματος (μεταβολή στην κλίμακα του φόρου εισοδήματος)
  • Στην μεταβολή της οικονομικής δραστηριότητας,
  • Στην αύξηση του ποσοστού εισπραξιμότητας1 λόγω βελτίωσης της φορολογικής διοίκησης, διεύρυνσης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών και ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών

    ΠΗΓΗ: Naftemporiki

Παλαιότερα άρθρα: