Πώς εκδηλώνεται η παρενόχληση στην εργασία;

shutterstock_510560002-1920x1280
Διαβάστε επίσης

Με τον όρο παρενόχληση στο χώρο της εργασίας πρέπει να εννοήσουµε κάθε καταχρηστική συµπεριφορά που εκδηλώνεται µε λόγια, πράξεις, γραπτά µηνύματα και μπορεί να ζηµιώσει την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια ή τη σωµατική ή ψυχική ακεραιότητα του ατόμου, να θέσει σε κίνδυνο την εργασία του ή να διαταράξει το εργασιακό κλίµα.

Παρ’όλο που η παρενόχληση στο χώρο της εργασίας είναι τόσο παλιό φαινόμενο όσο και η εργασία αυτή καθαυτή, μόνο στις αρχές της δεκαετίας του ’90 αντιµετωπίστηκε ως φαινόµενο που καταστρέφει το εργασιακό κλίµα, µειώνει την παραγωγικότητα αλλά και ευνοεί τις απουσίες των εργαζοµένων, λόγω των ψυχολογικών προβληµάτων που προκαλεί. Το φαινόμενο µελετήθηκε κυρίως στις αγγλοσαξονικές και σκανδιναβικές χώρες, όπου ονομάστηκε mobbing, από τη λέξη mob, που σηµαίνει πλήθος, αγέλη, τσούρµο, όχλος, απ” όπου και η ιδέα της όχλησης -ο Heinz Leymann, ερευνητής στον τομέα της ψυχολογίας της εργασίας στη Σουηδία, εξετάζει, εδώ και µία δεκαετία, στο πλαίσιο διαφόρων επαγγελματικών ομάδων, τη διαδικασία αυτή, την οποία ονομάζει «ψυχοτρόµο». Τώρα πλέον, σε πολλές χώρες, ενδιαφέρον για το φαινόμενο δείχνουν τα συνδικαλιστικά σωµατεία, οι γιατροί εργασίας και τα ασφαλιστικά ταµεία.

Περισσότερα στο post4life.gr

Παλαιότερα άρθρα:

Σχολιάστε