Σε φορολογικό «Νταχάου» από το 2014

Διαβάστε επίσης

Με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους θα μπορεί σύντομα η εφορία να προσδιορίζει το φόρο εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις σύμφωνα με το νομοσχέδιο για τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, που κατατίθεται στη Βουλή και τίθεται σε ισχύ από την 1.1.2014.

Οι 4 τρόποι είναι: α) ο κανονικός τρόπος προσδιορισμού με την κλίμακα, β) ο κατ’ εκτίμηση τρόπος προσδιορισμού του φόρου, που θα εφαρμόζεται όταν ο φορολογούμενος, δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση, γ) ο διορθωτικός τρόπος και δ) ο προληπτικός προσδιορισμός φόρου, εφόσον υπάρχουν υπόνοιες ότι ο φορολογούμενος πρόκειται να εγκαταλείψει τη χώρα ή να μεταβιβάσει περιουσιακά του στοιχεία προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου.

Το νομοσχέδιο του νέου ΚΦΔ προβλέπει επίσης την επιβολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης κατά των οφειλετών του Δημοσίου μετά την πάροδο 30 ημερών από την κοινοποίηση των ατομικών ειδοποιήσεων για την εξόφληση των χρεών, ενώ υποχρεώνει το Δημόσιο να επιστρέφει φόρους εντός τριών μηνών από την υποβολή των σχετικών αιτήσεων των φορολογουμένων.

Τέλος το νομοσχέδιο φέρνει ανατροπές στο ποινολόγιο της εφορίας καθώς θεσπίζονται αυτοτελή πρόστιμα από 300 έως 2.000 ευρώ για κάθε παράβαση που αφορά πάγιες φορολογικές υποχρεώσεις κάθε φορολογούμενου, όπως η υποβολή δήλωσης, η παρακράτηση φόρου, η παροχή πληροφοριών στις φορολογικές αρχές κ.ά.

Παλαιότερα άρθρα: