Σε σημείο καμπής το Πολεμικό Ναυτικό!

Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Νικήτας

Το Πολεμικό Ναυτικό αποτελεί τον κατεξοχήν κλάδο προβολής ισχύος. Τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα διαθεσιμοτήτων εξαιτίας της γήρανσης του στόλου. Οι περισσότερες μονάδες επιφανείας έχουν ξεπεράσει το όριο των 30 ετών με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εξελίξεις του ναυτικού πολέμου. Η οικονομική κρίση έχει εμποδίσει τις νέες ναυπηγήσεις πλοίων με αποτέλεσμα το 2020 το Π.Ν να προβεί αναγκαστικά σε μαζικές αποσύρσεις πλοίων. Την ίδια στιγμή το Τουρκικό Ναυτικό υλοποιεί ένα γιγαντιαίο εξοπλιστικό πρόγραμμα με απώτερο στόχο την εξασφάλιση ποιοτικής υπεροχής εκτός από την υφιστάμενη ποσοτική έναντι του δυνητικού αντιπάλου που στη προκειμένη είναι το Ελληνικό Ναυτικό. Οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν αντιμετωπίζουν την Εθνική Άμυνα με την δέουσα σοβαρότητα με εξαίρεση τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Να σημειωθεί πως το Υπουργείο από το 2005 έχει να υλοποιήσει μείζον εξοπλιστικό πρόγραμμα.

Σήμερα, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και των μέτρων λιτότητας δεν υπάρχει καμία σκέψη στην πολιτική ηγεσία με στόχο την έναρξη νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων. Ταυτοχρόνως, το Πολεμικό Ναυτικό έχει μειώσει σε μεγάλο βαθμό τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες ενώ η εθνική συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς αποστολές έχει ελαττωθεί δραματικά. Επίσης, η ναυπηγική βιομηχανία βρίσκεται μεταξύ σφύρας και άκμονος εξαιτίας της έλλειψης ναυπηγικών προγραμμάτων αφενός για το Πολεμικό Ναυτικό και αφ’ ετέρου για εμπορική χρήση. Δυστυχώς, οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν αντιμετωπίζονται ως εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής από τις ηγεσίες του Υπουργείο Εξωτερικών με απόρροια ο ρόλος τους διαρκώς να ελαχιστοποιείται και ως εκ τούτου να μην υλοποιούνται εξοπλιστικά προγράμματα.

Ειδικότερα, για το διπλωματικό πεδίο της Ανατολικής Μεσογείου το Πολεμικό Ναυτικό διαδραματίζει τον πλέον καθοριστικό ρόλο στην υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων. Στη διεθνή πολιτική κυριαρχεί η φράση πως «δικό σου είναι ότι μπορείς να υπερασπίσεις». Η Τουρκία διαρκώς παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και το μόνο μέσο ανάσχεσης αυτής της πολιτικής είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις. Ευελπιστούμε, πως η υφιστάμενη ηγεσία θα αποδώσει την δέουσα προσοχή.

Παλαιότερα άρθρα: