Το RP παρουσιάζει το Social Dynamo, συνέντευξη με τη Ράνια Ελ Αμπάσυ

Διαβάστε επίσης

Το Social Dynamo, η καινοτόμος πρωτοβουλία του Ίδρυματος Μποδοσάκη και του Δήμου Αθηναίων με σκοπό την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών, έχει ξεκινήσει να λειτουργεί στην Αθήνα εδώ και 2 περίπου μήνες. Eνόψει της παρουσίασης για τις δυνατότητες crowdfunding για τη χρηματοδότηση ΜΚΟ από το GIVE&FUND στο χώρο του Social Dynamo (Καρνεάδου 25, Αθήνα), το Rizopoulos Post φιλοξενεί συνέντευξη της Ράνιας Ελ Αμπάσυ, Συντονίστριας και Διαχειρίστριας του προγράμματος.

1. Σεμινάριο Λειτουργούμε συστηματικά ©Marina Tomara

2. Σεμινάριο Λειτουργούμε συστηματικά ©Marina Tomara
Ο κ. Νίκος Πιτσούλης, Πρόεδρος του ΚΕΚ Δήμητρα, παραδίδει το σεμινάριο “Λειτουργούμε συστηματικά”, που παρακολούθησαν οι φιλοξενούμενες ομάδες του Social Dynamo. Σε αυτό, οι ομάδες του Social Dynamo γνώρισαν διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας των ΜΚΟ, καθώς επίσης και μεθόδους διαχείρισης ρίσκου.

Το Social Dynamo είναι ένας χώρος συνεργασίας για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών. Ποιοι οι βασικοί στόχοι λειτουργίας του χώρου και σε ποιους απευθύνεται – είναι ανοιχτός;

Το Social Dynamo είναι μία κοινή πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη και της πλατφόρμας συνΑθηνά του Δήμου Αθηναίων, με όραμα την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών. Στόχος του Social Dynamo είναι να κινητοποιήσει τη δυναμική μη κυβερνητικών οργανώσεων και άτυπων ομάδων ενεργών πολιτών, βοηθώντας τις να οργανώσουν καλύτερα τη δράση και λειτουργία τους, ώστε να κάνουν το κοινωνικό τους όραμα πραγματικότητα. Το Social Dynamo απευθύνεται τόσο σε υφιστάμενες οργανώσεις που θέλουν να συστηματοποιήσουν τη δράση τους, όσο και σε άτυπες ομάδες πολιτών που δεν έχουν νομική μορφή. Το Social Dynamo είναι ένας χώρος που φιλοξενεί ομάδες, προσφέρει ευκαιρίες μάθησης και επαγγελματική υποστήριξη, φιλοξενεί εκδηλώσεις και προωθεί τη δικτύωση. Ως τέτοιος, είναι ένας χώρος ανοιχτός και δωρεάν σε όλους όσοι επιθυμούν να προσφέρουν κοινωνικό έργο.

3. Συμβουλευτική σε νομικά ζητήματα©Rania El Abassy Συμβουλευτική σε νομικά και φορολογικά από το δικηγορικό γραφείο Vounatsos Attorneys, οι οποίοι παρέχουν δωρεάν νομική συμβουλευτική σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και άτυπες ομάδες πολιτών που επιθυμούν να αποκτήσουν νομική μορφή.

Ο χώρος του Social Dynamo λειτουργεί ήδη από τα τέλη Ιανουαρίου. Ποιες ομάδες συμμετέχουν σε αυτόν και ποια η διαδικασία επιλογής τους;

Οι 11 ομάδες που φιλοξενούμε, προήλθαν από μία ανοιχτή και δημόσια πρόσκληση την οποία απευθύναμε στο τέλος του προηγούμενου έτους. Σε συνέχεια αυτής, λάβαμε αιτήσεις τις οποίες αξιολογήσαμε βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, τα οποία επίσης είχαμε δημοσιεύσει. Ακολούθησαν συνεντεύξεις με τους προεπιλεγμένους υποψηφίους και τον Ιανουάριο ανακοινώσαμε τα τελικά αποτελέσματα της διαδικασίας. Έτσι σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας 8 οργανώσεις και 3 άτυπες ομάδες πολιτών, που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα κοινωνικής δραστηριότητας: η Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας προσφέρει υπηρεσίες στον τομέα της ψυχικής υγείας και ο σύλλογος Νοσηλεία παρέχει κατ’ οίκον νοσηλεία και κοινωνικό φαρμακείο. Η λέσχη συλλογικής ανάγνωσης «στο Ράφι», προωθεί τη φιλαναγνωσία με κύρια ομάδα-στόχο τα παιδιά Ρομά της περιοχής του Νομισματοκοπείου και η Αντίρροπον εργάζεται ενάντια στις διακρίσεις που υφίσταται η κοινωνική ομάδα των Ρομά και των μουσουλμάνων της Θράκης. Οι Unique Minds συμβάλλουν στον προσανατολισμό μαθητών για την ορθή επιλογή αντικειμένου σπουδών και οι Job Pairs βοηθούν νέους απόφοιτους να δημιουργήσουν τις δικές τους επαγγελματικές ευκαιρίες. Από την άλλη, το Open Lab Athens ασχολείται με την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, με σκοπό τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη τεχνολογιών για την υποστήριξη δομών αλληλεγγύης. Οι Steps κάνουν street work για την υποστήριξη ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση δρόμου και η ομάδα «Δικαίωμα στη Διαφορετικότητα» επιδιώκει να δημιουργήσει έναν συνεργατικό χώρο όπου θα προσφέρονται υπηρεσίες που προάγουν τη συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη και τη διά βίου μάθηση. Η Mellifera επιθυμεί να αναπτύξει μορφές εναλλακτικού τουρισμού και περιβαλλοντικές δράσεις με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και τέλος, το ελληνικό δίκτυο «Φίλοι της Φύσης» προάγει τις αρχές της αειφορίας και της βιωσιμότητας του φυσικού περιβάλλοντος σε συγκερασμό με την ιστορική κληρονομιά του εκάστοτε τόπου.

Περισσότερα για τις ομάδες που φιλοξενούμε σήμερα στο Social Dynamo εδώ.

4.Δράση ομάδας στο Ράφι στον καταυλισμό Ρομά Νομισματοκοπείου ©Marina Tomara
Δράση ομάδας «στο Ράφι» στον καταυλισμό Ρομά Νομισματοκοπείου

5. Ομάδα Unique Minds ©Marina Tomara
Ομάδα Unique Minds στον χώρο του Social Dynamo

Τί προσφέρει το Social Dynamo στις φιλοξενούμενες ομάδες; Σε ποιους στόχους επικεντρώνεστε, πώς είναι οργανωμένο το όλο πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων;

Καταρχήν προσφέρουμε έναν συνεργατικό χώρο όπου οι ομάδες αυτές μπορούν να εργάζονται για τουλάχιστον έξι μήνες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, μιας και οι περισσότερες ομάδες είτε δεν διαθέτουν χώρο εργασίας, είτε ο χώρος τους είναι ανεπαρκής για συγκεκριμένες ενέργειες, π.χ. συναντήσεις. Στον χώρο του Social Dynamo συνυπάρχουν με τις άλλες ομάδες, γνωρίζονται, ανταλλάσσουν ιδέες και ήδη έχουν φυτευτεί οι σπόροι των πρώτων συνεργασιών. Πέρα όμως από τον χώρο, οι φιλοξενούμενες ομάδες έχουν πρόσβαση σε μία σειρά υπηρεσιών. Αρχικά συμμετέχουν – με βάση ένα συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο – σε μία χαρτογράφηση ικανοτήτων, που έχει ως στόχο να αναδείξει τα δυνατά τους σημεία και αυτά στα οποία χρειάζονται βελτίωση. Με αυτόν τον τρόπο, είναι πιο εύκολο για αυτές να θέσουν συγκεκριμένες προτεραιότητες και στόχους για το προσεχές διάστημα. Στην επίτευξη αυτών των στόχων, τους συνοδεύει ένας μέντορας της επιλογής τους από το πλούσιο δίκτυο συνεργατών του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Οι ομάδες μας συμμετέχουν τον πρώτο μήνα σε ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης γύρω από τις θεματικές της ορθής διαχείρισης, της ηγεσίας και της λειτουργίας της ομάδας, της στρατηγικής και της διαφάνειας και λογοδοσίας.

Στη συνέχεια, έχουν προτεραιότητα συμμετοχής στο ευρύ πρόγραμμα επιμορφωτικών δραστηριοτήτων και συνεδριών συμβουλευτικής, ανοιχτό πλέον σε όλο το κοινό οργανώσεων και άτυπων ομάδων πολιτών, και που μπορεί να βρει κανείς στο ημερολόγιο της ιστοσελίδας μας (www.socialdynamo.gr). Μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες coaching και φυσικά έχουν πρόσβαση – όπως και κάθε ενδιαφερόμενος- σε μία πλούσια ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης, που φιλοξενείται επίσης στην ιστοσελίδα μας και περιέχει υλικό που αφορά όλους τους τομείς οργάνωσης και διαχείρισης μιας ΜΚΟ. Φροντίζουμε να λαμβάνουμε πάντα υπόψη την αξιολόγηση των συμμετεχόντων για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να είμαστε σε έναν διαρκή ανοιχτό διάλογο μαζί τους, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε υπάρχουσες και νέες ανάγκες. Είναι, επομένως, το Social Dynamo ένας χώρος δυναμικός, που εξελίσσεται λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των συμμετεχόντων.

6. Ομάδα Job Pairs ©Marina Tomara
Η ομάδα Job Pairs στον χώρο του Social Dynamo

Τι σχόλια εισπράττετε από τις πρώτες αυτές ομάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα φιλοξενίας και ενδυνάμωσης Social Dynamo, μέσα στον πρώτο μήνα λειτουργίας του;

Τα σχόλια είναι ενθουσιώδη και μας ενθαρρύνουν συνεχώς να βελτιωνόμαστε και οι ίδιοι. Αυτό που εκτιμούν ιδιαίτερα οι ομάδες μας, είναι ότι μέσα από το Social Dynamo οι οργανώσεις έρχονται σε επαφή με έναν μεγάλο αριθμό επαγγελματιών και φορέων, χάρη στο ευρύ δίκτυο συνεργασιών του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Έτσι για παράδειγμα, μπορούν να δέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής από δικηγορικά γραφεία και εμπειρογνώμονες διαφόρων ειδικοτήτων που έχουν εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό ισχύει και για το mentoring και το επιμορφωτικό μας πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται από καταξιωμένους επαγγελματίες. Άλλες ομάδες βρίσκουν πολύ σημαντική την ευκαιρία που έχουν μέσα από το πρόγραμμα να συστηματοποιήσουν σε θεωρητική βάση συγκεκριμένα εργαλεία που τους χρειάζονται ώστε να υλοποιήσουν τους στόχους τους. Και φυσικά όλοι οι συμμετέχοντες εκτιμούν τις ευκαιρίες δικτύωσης που τους προσφέρονται.

7. Σύλλογος Νοσηλεία ©Marina Tomara
Ο Σύλλογος Νοσηλεία στον χώρο του Social Dynamo

Αν και ακόμα είναι νωρίς, ποιοι οι στόχοι για το μέλλον, πώς θα συνεχιστεί το πρόγραμμα φιλοξενίας και ενδυνάμωσης Social Dynamo; (Θα υπάρξουν αλλαγές στους άξονες λειτουργίας, αριθμό των ομάδων και στις δράσεις στις οποίες συμμετέχουν οι ομάδες;)

Επιδιώκουμε το Social Dynamo να είναι σε θέση να στηρίζει όλο και περισσότερες πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών και να γίνει ένα σημείο αναφοράς για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας. Σε αυτό το πλαίσιο, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λάτση, το Ίδρυμα Τίμα και το Hellenic Hope, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης» στο πλαίσιο του οποίου θα προσφέρουμε ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης σε 19 οργανώσεις (επιπλέον των 11 που ήδη φιλοξενούμε). Ακόμα, με στόχο τη δημιουργία ευκαιριών δικτύωσης για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και την παροχή κατάρτισης υψηλών προδιαγραφών, διευρύνουμε το δίκτυο συνεργασιών μας με τον ιδιωτικό τομέα, με πανεπιστήμια και πρεσβείες. Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη ζήτηση, υπάρχει η σκέψη ο επόμενος κύκλος φιλοξενίας και ενδυνάμωσης που θα αρχίσει το φθινόπωρο, να συμπεριλάβει μεγαλύτερο αριθμό ομάδων. Μακροπρόθεσμα, θέλουμε το Social Dynamo να διευρυνθεί τόσο γεωγραφικά όσο και θεματικά, εμπλουτίζοντας συνεχώς το πρόγραμμά μας στο πνεύμα της καινοτομίας, της πολυφωνίας και της συμμετοχικότητας.
΄
ΡάνιαΕλΑμπάσυ

Ράνια Ελ Αμπάσυ – Συντονίστρια και Διαχειρίστρια του Social Dynamo

Η Ράνια Ελ Αμπάσυ εργάζεται στο Ίδρυμα Μποδοσάκη ως. Έχει εργαστεί στο Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών, στον τομέα της ενδυνάμωσης της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρωμεσόγειο, και διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εξεύρεση πόρων και τη διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη Διεθνή Αμνηστία. Είναι απόφοιτος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Management των ΜΚΟ και τη Διαχείριση Ανθρωπιστικών Προγραμμάτων, στο Paris 12 Val de Marne.

Παλαιότερα άρθρα: