Στο πλευρό των δικηγόρων τα μέλη του νομικού συμβουλίου του κράτους

Διαβάστε επίσης

Τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δηλώνουν κατηγορηματικά ότι είναι στο πλευρό των δικηγόρων οι οποίοι είναι από σήμερα έως 5 Δεκεμβρίου σε πανελλαδική αποχή, ενώ παράλληλα εξαπολύουν σφοδρή επίθεση κατά του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης για τις αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με τις οποίες αλλάζουν τα δεδομένα στους πλειστηριασμούς αλλά και στην διαδικασία της πολιτικής δίκης.

Συγκεκριμένα, η Ένωση Μελών του Ν.Σ.Κ. σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

“Η Ένωση Μελών Ν.Σ.Κ. εκφράζει την συναντίληψή της στους προβληματισμούς που διατύπωσαν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, αλλά και εν γένει ο νομικός κόσμος της χώρας, για το προωθούμενο νομοσχέδιο του Κώδικα Πολίτικης Δικονομίας.

Ειδικότερα, οι αλλαγές στην τακτική διαδικασία ουσιαστικά αναιρούν τις θεμελιώδεις αρχές της αμεσότητας και προφορικότητας που διέπουν μέχρι σήμερα την πολιτική δίκη, η εμμάρτυρη απόδειξη αντικαθίσταται από τις, αμφισβητούμενης αξιοπιστίας, ένορκες βεβαιώσεις και η διαγραφόμενη στα άρθρα 237, 238 διαδικασία φαλκιδεύει ουσιαστικά την αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης για τα πρόσωπα που υφίστανται τον αιφνιδιασμό της εναγωγής, θέση στην οποία συνήθως βρίσκεται το Ελληνικό Δημόσιο ως διάδικος, με την θέσπιση ασφυκτικών προθεσμιών για την κατάθεση των προτάσεων και την προσκόμιση του συνόλου των αποδεικτικών μέσων, χωρίς μάλιστα δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναβολής, στην μετά ταύτα ορισθείσα δικάσιμο.

Περαιτέρω, οι τροποποιήσεις στο δίκαιο της εκτέλεσης και η εξ αυτών αποδυνάμωση της προνομιακής κατάταξης του Δημοσίου και των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, με ενδυνάμωση, αντίστροφα, αυτής για τις απαιτήσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, θα έχει σαν συνέπεια, σύμφωνα και με την ειδική έκθεση του άρθρου 75 του Συντάγματος, η οποία συνοδεύει το προτεινόμενο σχέδιο Κ.Πολ.Δ., την απώλεια εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία θα αναπληρώνεται από άλλες πήγες εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού».

Τέλος, η Ένωση Μελών Ν.Σ.Κ. «καλεί τα μέλη της να παράσχουν κάθε αναγκαία διευκόλυνση στα μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας κατά την προκηρυχθείσα από την Τρίτη 25.11.2014 έως και Παρασκευή 5.12.2014 αποχή από τα καθήκοντά τους”.

Παλαιότερα άρθρα: