Στον ένα χρόνο μειώνεται η άδεια εισόδου για τους Έλληνες στις ΗΠΑ

Διαβάστε επίσης

Η ισχύς της άδειας εισόδου των Ελλήνων πολιτών στις ΗΠΑ, ESTA, θα ισχύει πλέον μόνο ένα χρόνο, αντί για δύο, όπως ανακοινώθηκε από την αρμόδια επιτροπή.

Η νέα οδηγία τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Απριλίου και αφορά όλες τις αιτήσεις που θα κατατεθούν από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Όσο αφορά τώρα τις αιτήσεις που βρίσκονται ήδη σε ισχύ, αυτές θα παραμείνουν ενεργές για δύο χρόνια, εκτός αν προηγουμένως έχει λήξει το διαβατήριο του κατόχου.

Προς το παρόν, δεν έχει εκδοθεί κάποια επίσημη ανακοίνωση από την αμερικανική κυβέρνηση που να εξηγεί τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

Παλαιότερα άρθρα: