Συμβολαιογραφικές Υπηρεσίες: Μείωση του κόστους συμβολαίων και των λοιπών πράξεων

Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Με βάση πρόσφατες ανακοινώσεις της συντονιστικής επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων μειώνεται το κόστος των συμβολαίων και των άλλων συμβολαιογραφικών πράξεων (γονικές παροχές, δωρεές, συστάσεις εταιρειών, μισθωτήρια κλπ), κατόπιν της κατάργησης των κοινωνικών πόρων προς το Ταμείο Νομικών.

Ειδικότερα, η συντονιστική επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος αναφέρει ότι ψηφίστηκε (2.6.2016) -και αναμένεται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του σχετικού νομοσχεδίου- η «κύρωση της προγραμματικής συμφωνίας (Programme Arrangement) Α-1424 κ.λπ.».

Με το νομοσχέδιο αυτό καταργούνται οι κοινωνικοί πόροι προς το Ταμείο Νομικών (άρθρο 150 παρ. 1 του Ν. 3655/2008), οι οποίοι επιβάρυναν μεγάλο αριθμό συμβολαιογραφικών πράξεων.

Αποτέλεσμα της κατάργησης των πόρων αυτών είναι η σημαντική μείωση του κόστους της συμβολαιογραφικής υπηρεσίας, η οποία καθίσταται πλέον οικονομικότερη.

Ενδεικτικά, η συντονιστική επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος αναφέρει ως παραδείγματα της μείωσης κόστους της συμβολαιογραφικής υπηρεσίας τα εξής:

1) Στην περίπτωση σύνταξης συμβολαίου γονικής παροχής διαμερίσματος αξίας αντικειμενικού προσδιορισμού 100.000 ευρώ, το συνολικό κόστος της συμβολαιογραφικής πράξης, μετά την κατάργηση των κοινωνικών πόρων, μειώνεται κατά 775 ευρώ.

2) Στην περίπτωση σύνταξης συμβολαίου δωρεάς από παππού σε εγγονό ακινήτου αντικειμενικής αξίας 200.000 ευρώ, το συνολικό κόστος της συμβολαιογραφικής πράξης, μετά την κατάργηση των ως άνω πόρων, μειώνεται κατά 1.550 ευρώ.

3) Στην περίπτωση σύνταξης μισθωτηρίου συμβολαίου ακινήτου αξίας 50.000 ευρώ, το συνολικό κόστος της συμβολαιογραφικής πράξης, μετά την κατάργηση των ως άνω πόρων, μειώνεται κατά 650 ευρώ.

Οι εν λόγω κοινωνικοί πόροι επιβάρυναν μεγάλο αριθμό συμβολαιογραφικών πράξεων και σύμφωνα με τη συντονιστική επιτροπή συμβολαιογραφικών συλλόγων Ελλάδος η κατάργησή τους θα καταστήσει την συμβολαιογραφική υπηρεσία οικονομικότερη.

Τέλος, η μείωση των κοινωνικών πόρων στο Ταμείο των Νομικών ίσως βοηθήσει τις Συμβολαιογραφικές Υπηρεσίες να αυξήσουν τα έσοδα τους, καθώς λόγω της οικονομικής κρίσης υπάρχουν πολλοί πολίτες που δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος μίας συμβολαιογραφικής πράξης και δεν μπορούν να προχωρήσουν σε υποθέσεις που τους αφορούν.

Παλαιότερα άρθρα: