Συμβούλιο της Επικρατείας: Άκυρα τα πρόστιμα για Mercedes και BMW

Διαβάστε επίσης

Το Δημόσιο καλείται να επιστρέψει 133,2 εκατομμύρια ευρώ στις αντιπροσωπείες των δύο γερμανικών εταιρειών, τα οποία τους είχε επιβάλει ως πρόστιμο.

Δεν ήταν θετική για το Ελληνικό Δημόσιο η τελική εξέλιξη στην υπόθεση του καταλογισμού από το Τελωνείο Αθηνών φόρων και προστίμων συνολικού ύψους 133,2 εκατ. ευρώ στις ελληνικές αντιπροσωπείες των γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών Mercedes και BMW. Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε οριστικά ότι τα ποσά αυτά, τα οποία είχαν καταλογιστεί στις δύο εταιρείες με το αιτιολογικό ότι είχαν διαπράξει το αδίκημα της λαθρεμπορίας υιοθετώντας τεχνάσματα για τη μείωση των φορολογικών τους επιβαρύνσεων κατά τις εισαγωγές χιλιάδων αυτοκινήτων που πραγματοποίησαν στην Ελλάδα τα έτη 2011-2013, θα πρέπει να τους επιστραφούν, αφού δεν υπάρχει κανένα αδίκημα.

Τα ποσά των φόρων και των προστίμων, συνολικού ύψους 133,2 εκατ. ευρώ, οι υπεύθυνοι των δύο εταιρειών τα είχαν πληρώσει εξ ολοκλήρου τον Σεπτέμβριο του 2017. Όμως, είχαν αμφισβητήσει τους ισχυρισμούς των ελληνικών τελωνειακών αρχών, προσφεύγοντας στα δικαστήρια με αίτημα την ακύρωση των πράξεων επιβολής φόρων και προστίμων.

Παλαιότερα άρθρα: