Τα ψιλά γράμματα για τα «κουρεμένα» ενοίκια της πανδημίας

Διαβάστε επίσης

Νέα απόφαση του οικονομικού επιτελείου φωτίζει τα θολά σημεία του μέτρου. Οι εστίες διαφωνίας ανάμεσα σε ενοικιαστές και ιδιοκτήτες και πού το μέτρο δεν έχει εφαρμογή. Η αναλογικότητα και τι ισχύει όταν υπάρχουν πέραν του ενός μισθωτές.

Γκρίζες ζώνες στο μέτρο των μειωμένων ή μηδενικών ενοικίων, που ισχύει με διάφορες τροποποιήσεις από τον περασμένο Απρίλιο, όταν με φόντο τη μεγάλη περιπέτεια της πανδημίας ξεκίνησε η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, έρχεται να φωτίσει μια νέα απόφαση του οικονομικού επιτελείου, προκειμένου να κλείσουν εστίες διαφωνίας ανάμεσα σε ενοικιαστές και ιδιοκτήτες.

Την απόφαση υπογράφουν οι υπουργοί Χρήστος Σταϊκούρας, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Απόστολος Βεσυρόπουλος, Άδωνις Γεωργιάδης, Κωστής Χατζηδάκης και Γιάννης Πλακιωτάκης και ορίζει:

1. Προπληρωμή 40%. Στην περίπτωση όπου το μίσθωμα έχει καταβληθεί σε προγενέστερο χρόνο από τον μήνα για τον οποίο ορίζεται μερική καταβολή, το 40% του μισθώματος για το οποίο ο μισθωτής απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής συμψηφίζεται στις επόμενες καταβολές μισθωμάτων. Στην περίπτωση μη ύπαρξης επόμενων καταβολών μισθωμάτων λόγω λήξης της μισθωτικής σχέσης, τα χρηματικά ποσά της απαλλαγής αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

2. Προπληρωμή 100%. Στην περίπτωση κατά την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις μη καταβολής μισθώματος και το μίσθωμα έχει καταβληθεί σε προγενέστερο χρόνο από τον μήνα για τον οποίο ορίζεται απαλλαγή από την καταβολή, το 100% του μισθώματος για το οποίο ο μισθωτής απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής συμψηφίζεται στις επόμενες καταβολές μισθωμάτων. Στην περίπτωση μη ύπαρξης επόμενων καταβολών μισθωμάτων λόγω λήξης της μισθωτικής σχέσης, τα χρηματικά ποσά της απαλλαγής αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

3. Περισσότεροι μισθωτές. Εάν στη μισθωτική σχέση μετέχουν περισσότεροι μισθωτές και οι προϋποθέσεις μερικής καταβολής μισθώματος δεν συντρέχουν για το σύνολο των μισθωτών, με την επιφύλαξη των οριζομένων για την περίπτωση συζύγου ή έτερου μέρος συμφώνου συμβίωσης, η μερική καταβολή μισθώματος υπολογίζεται αναλογικά σύμφωνα με το μερίδιο συμμετοχής του δικαιούχου μισθωτή στο μίσθωμα.

4. Αναλογικά. Στην περίπτωση που το μίσθωμα καταβάλλεται κατά τη λήξη της μίσθωσης ή σε μικρότερα διαστήματα και πάντως μεγαλύτερα του μηνός, η απαλλαγή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους προβλεπόμενους μήνες υπολογίζεται αναλογικά.

5. Δεν μετρούν οι μέρες αλλά ο μήνας. Η μείωση του ενοικίου ισχύει για ολόκληρο τον μήνα για τον οποίο προβλέπεται μερική καταβολή μισθωμάτων, κατά περίπτωση, ανεξαρτήτως των ημερών ανά μήνα κατά τις οποίες έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας του εργαζόμενου.

6. Εξωσυμβατική χρήση. Το μέτρο των μειωμένων ενοικίων ισχύει και για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνεται χρήση πέραν της συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης του ακινήτου (εξωσυμβατική χρήση) και καταβάλλεται αποζημίωση χρήσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

7. Δεν έχει εφαρμογή. Το μέτρο της μείωσης ενοικίου έως 100% δεν εφαρμόζεται όταν υφίσταται συμφωνία μίσθωσης που περιλαμβάνει ως όρο την καταβολή μηνιαίου μισθώματος ως ποσοστού επί των εσόδων, με εξαίρεση την περίπτωση που προβλέπεται και η καταβολή ελάχιστου μηνιαίου μισθώματος. Επίσης δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση κατά την οποία η μισθώτρια επιχείρηση βρίσκεται σε πτώχευση, αδράνεια, σε αναστολή για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών ή δεν έχει άδεια λειτουργίας ή αυτή έχει ανακληθεί.

8. Δημόσιο. Στην περίπτωση κατά την οποία εκμισθωτές – ιδιοκτήτες είναι φορείς γενικής κυβέρνησης, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, το μέτρο των μειωμένων ενοικίων έχει εφαρμογή. Αντίθετα δεν ισχύει η μείωση των ενοικίων όταν οι μισθωτές είναι φορείς γενικής κυβέρνησης, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί.

Πηγή: Euro2day.gr

Παλαιότερα άρθρα: